DEDŽAL, ANTIKRIST, LAŽNI MESIJA

Dedžalova podvala islamu

Allah je stvoritelj Lažnog Mesije. Lažni Mesija je glavni dizajner moderne zapadne civilizacije. Samo vam islamska eshatologija o tome može jasno govoriti. Niko drugi! Poslanik nas je upozoravao na Lažnog Mesiju – Dedžala. Ali, ako želite izučavati temu o Dedžalu... Morate poznavati politiku! Morate poznavati ekonomiju! Morate poznavati tokove novca! Morate poznavati svjetsku historiju! To su uslovi da bi izučavali temu o Dedžalu! Ne prilazite toj temi ukoliko niste sve to prostudirali! Također, morate imati ispravnu metodologiju pri analizi Kur'ana. Samo prava metodologija će vam ukazati da postoje dorađeni i izmišljeni hadisi. Kao što je dorađen i hadis u kojem Aiša govori: „Poslanika me je oženio dok sam imala šest godina.“ Nalazi se u Sahih Buhariji. Ako prihvatite da je to istina, onda vas pozivam da pokažete trunku dostojanstva i javno kažete: „Ja sam spreman oženiti curicu od šest godina!“ Ako je to Poslanik uradio – onda je to sunnet. Ako je sunnet oženiti dijete od šest godina zašto to svi izbjegavaju!? Ako si dostojanstven i istinoljubiv, i govoriš da je taj hadis sahih, zašto se onda kriješ? Hajde, izazivam vas! Reci to javno! Niko to ne smije javno izgovoriti. Od vremena Poslanika pa do danas, velika većina muslimana ne poštuje taj „sunnet“. Zašto posramljeno bježite od „sunneta“?! Odgovor je jasan, taj hadis je dorađen jer je u suprotnosti sa Kur'anom. Zato vam je potrebna ispravna metodologija. Jer, kada izučavate ilmu-ahiru-zeman ulazite u veliko minsko polje. Ako naiđeš na minu – brod će ti potonuti! Nekada je cijeli hadis dorađen. A nekada je samo dio hadisa dorađen. Sa ispravnom metodologijom ti ćeš biti u mogućnosti da prepoznaš sve zamke i podvale.

 
O stranici dedzal.info