DEDŽAL, ANTIKRIST, LAŽNI MESIJA

Islam i Rusija

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

'Mi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju'. (16:89) Počinjemo sa Allahovim blagoslovljenim imenom. Slavimo Ga i veličamo kako samo Njemu priliči da bude slavljen i veličan. Molimo za mir i spas svih Njegovih plemenitih poslanika, a posebno posljednjeg, blagoslovljenog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Javljam se iz svog skromnog doma, iz Kuala Lumpura, iz Malezije, 21. džumadel-ula 1435. hidžretske godine ili 22. mart 2014. U prisustvu svojih studenata iz različitih dijelova svijeta. Ima ih iz Švicarske, Maroka, Senegala, Alžira, Jemena, Iraka, Malezije i ostalih zemalja. Govorićemo o temi koja je bitna za ovo vrijeme: „Islam, Rusija i Krim“. Krim je onaj poluotok na jugu Ukrajine što ga okružuje Crno more. Nalazi se pravo iznad Konstantinopola. Na karti možete povući pravu crtu od Krima do Konstantinopola.

Ova tema je iznenada postala važna zbog međunarodnih odnosa, politike i ekonomije. Ali, iz naše perspektive, važna je zbog Ilmu-ahiruz-zeman ili Islamske eshatologije. Iščekujemo analize svih islamskih učenjaka na tu temu tako da ovo naše tumačenje ne bude jedino. Postoji li neka veza islama sa Rusijom? To bi nam trebao biti temelj za početak analize. Ima li ikakve povezanosti, šta nam islam može reći vezano za Rusiju? Da, naravno da ima! Već 15 godina, ako ne i više, pokušavam objasniti jedan ajet iz Kur'ana koji nikad nije bio tumačen na ovakav način.

Angažiranost islamskih učenjaka je isuviše pasivna i tiha. Niti žele reći da je ovo tumačenje pogrešno, niti žele potvrditi da je ispravno. Pa, umjesto da im neprestano zvonimo iznad glave, odlučio sam da ponovim još jednom. Postoji specifična metodologija koju koristimo pri tumačenju Kur'ana. Tu smo metodologiju naučili od našeg mevlane, dr. Fadlur-Rahman El-Ensari, da mu se Allah smiluje. On je o tome govorio u svojoj knjizi: „Kur'anski temelji za gradnju muslimasnkog društva“. Glavna poruka te metode je da ne uzimaš samo jedan ajet ili samo jedan hadis IZOLOVANO OD DRUGIH AJETA I HADISA i onda tumačiš vjeru. Moraš sagledati sve ajete i sve hadise o nekoj određenoj temi i tek onda ponuditi objašnjenje.

Vidite, nekada su ljudi pomoću zvijezda određivali pravac. Morali ste dobro poznavati vještinu „čitanja zvijezda“ kako ne bi zalutali. Više toga nema, zvijezde su nam samo ukrasi na nebu. Kur'an ih naziva „lampe“ ili „mesabih“. Tek kada obuhvatimo sve ajete i sve hadise o nekoj temi, oni nam mogu biti svjetiljke koje će nas voditi uputi, poput zvijezda koje nas na moru usmjeravaju pravim putem. Posebno je bitno da uvežemo ajete u smislenu cjelinu. Mevlana El-Ensari tu vezu među ajetima naziva SISTEM ZNAČENJA i o tome smo ranije često govorili. Zato danas želim da konačno shvatimo ajet koji sam spomenuo na početku i koji neprestano ponavljam nebi li zagolicao razum muslimana širom svijeta. On će nam pojasniti ima li ikakve poveznice između islama i Rusije.

Vise...

 
More Articles...
O stranici dedzal.info