Zašto Imran Husein zbunjuje ljude sa Dedzalom?

Izrael je rodjenOvih dana razmišljam zašto ljudi uglavnom obraćaju pažnju na dio Imranove misli u kojem se spominje Dedžal i Gog i Magog a ne obraćaju pažnju na njegovu metodologiju. Nakon dosta vremena provedenog u pomenutom razmišljanju, mislim da sam shvatio šta je to što ljude zbunjuje a to je da: Ljudi ne znaju kako je Imran Husein nadošao na čitavu ideju tumačenja ajeta i hadisa u prenesenom značenju. Oni vide samo rezultat dok put kojim je on išao ostaje u sjeni. Rezultat se ne slaže sa opšteprihvaćenim kanonom i to pravi problem, u kojem se ide do te mjere da se čitava ideja odbacuje bez ikakve analize.

U ovakvim situacijama padne mi na pamet moj profesor mikroekonomije koji je bio poprilično obrazovan čovjek i koji je često kritikovao „poznate teorije“ kako u ekonomiji tako i u ostalim naukama ali ne sa aspekta obaranja teorije nego sa aspekta načina na koji se neka teorija izučava. On kaže da ćeš danas naći dosta studenata fizike, ili matematike na primjer, koji uče određene fizikalne/matematicke zakone napamet bez prethodnog saznavanja kako se došlo do otkrića istog. Tu se sa njim u potpunosti slažem. Zaista, ljudi nauče da je sila = masa puta ubrzanje i to je osnovni Njutnov zakon kojeg gotovo svi znaju ali malo ih zna kako je Njutn nadošao na ideju. Ne pričam ovdje o padu jabuke dok je spavao, nego o samom konceptu i načinu njegovog razmišljanja koje je dovelo da se pad jabuke poveže sa silama i gravitacijom. Način na koji se nešto uvezuje u logiku je najbitnija stvar u izučavanju neke oblasti, a ne rezultati koji se dobiju. Zašto? Zato što rezultat može biti pogrešan samo ako je logika uvezivanja pogrešna. To znači da se logika treba modificirati a ovo je najosnovnija stvar pri bilo kojem naučnom pristupu nekoj temi.

Takvu jednu situaciju imamo ovdje sa Imranom Huseinom i njegovom idejom o Dedžalu te o Jedžudžu i Medžudžu koji su pušteni, samo mnogi to ne vide jer stvari postmatraju jednodimenzionalno. Oni imaju skupinu hadisa koje posmatraju jednog po jednog izolovano bez ikakvog pokusaja da se nadje nesto zajednicko za sve hadise. Svaki tekst koji napišu na ovu temu izgleda ovako: Hadis 1, hadis 2, ajet 1, ajet 2, hadis 3, hadis 4 i to je to. Nema analize, nema logike, samo čisto filtriranje hadisa iz Buharije i Muslima. Mnogi hadisi na taj nacin postaju kontradiktorni sami sebi dok su neki kontradiktorni Kur'anu a poneki se onda ne uklapaju u historijska dešavaja, kao ni u određena naučna dostignuća. Naravno, oni onda čine jedino sto im preostaje: Priznati da ne razumiju tematiku i da je to Allahovo davanje i gajb u koji ne žele ulaziti. No to je više lijenost i vehn nego gajb al hajr.

Upravo takva neslaganja sa živim i stvarnim činjenicama dala su ideju Imranu Huseinu da analizira hadise u malo drugačijem svjetlu od našeg tradicionalnog na koji smo navikli.

Prva stvar koja nije logična vezana je za sam termin El-Mesih Ad-Dedžal. Odakle uopšte ovaj termin? To je termin koji se spominje u mnogim hadisima u gotovo svim hadiskim zbirkama, a u prevodu glasi Lažni Mesih. Sada postavljamo pitanje: Zašto je ta osoba lažni Mesih. Znači li to da postoji Pravi Mesih i ako je odgovor da, ko bi onda bio pravi Mesih? Odgovor pronalazimo u Kur'anu, gdje se Allah s.w.t. sa riječu Mesih obraća Isa a.s. na više mjesta. Dakle, Isa a.s. je Pravi Mesih a ovaj drugi je Lažni Mesih ili na arapskom El-Mesih Ad-Dedžal ili skraćeno Dedžal. Zašto postoje pravi i lažni i šta je to pravo i lažno sa njima i otkud uopšte ta podjela, te kakve to sve veze ima sa Isa a.s. tj Isusom?


Odgovor na ovo pitanje je stran mnogima koji osporavaju Imranovu tezu o Dedžalu. Da bismo dali odgovor moramo poznavati historiju općenito a pogotovo historiju Benu Israila. Tako saznajemo da je taj narod zbog svog fesada dva puta bio kažnjavan sa armijama koje su do temelja porušile Jeruzalem a Benu Israil (današnji jevreji) dva puta odveli u ropstvo. Ne bih sada ulazio u detalje oko njihovog fesada i razloga za kažnjavanje, jer o tome ima Imranovih predavanja koja do u detalje razrađuju njihovu historiju, a ista se naravno može naći i u literaturi, kao i na internetu. Ono što je sada za nas bitno jeste period poslanika Danijela koji je došao kada su jevreji bili u ropstvu u Babilonu.

Nakon što su imali najjaču državu na svijetu to jest Izrael, sada su spali na ropstvo u Babilonu. Biti rob a biti božiji narod nije ni malo lagano za ego i ponos. U takvom jednom beznađu dolazi ovaj gore pomenuti Allahov poslanik koji donosi jedno neobično božije obećanje: Allah tj Jahve, će poslati jednog Svog poslanika, koji će postati kralj svijeta i koji će učiniti Izrael vladajućom državom u svijetu još jednom. Taj poslanik će osloboditi jevreje iz ropstva, vratiti ih u Svetu Zemlju, učiniti da je proglase svojom, osnovati Izrael, ojačati ga do te mjere da postane najjača država kojoj se niko ne smije usprotiviti. On će vratiti ponos božijem narodu kao što je nekad bilo u doba Sulejmana a.s. tj Solomona.

Taj božiji poslanik biće poznat pod nazivom El-Mesih.

Evo smo saznali odakle dolazi riječ Mesih. To je taj Mesih. To je i kur'anski Mesih. To je Isa a.s. To je Isus. On treba da dođe i učini božiji zakon iznad svih zakona u svijetu. On treba da vlada božanskom pravdom. No prije svega on mora da oslobodi Benu Israil ropstva, vrati ih u Svetu Zemlju i ujedini ih sve pod jednu riječ, te od Izraela napravi najjaču svjetsku silu. Poznat pod nazivom Izbavitelj ili Spasitelj. Nadam se da vam je do sada jasno šta je bila uloga Mesije.

No Mesija je došao i nije uspio sa ondašnjim Benu Israilom u svojoj nakani. Oni ga nisu priznali i desilo se to što se desilo. Allah ga je uzdigao Sebi i obećao da će ga vratiti na Zemlju pred Smak svijeta da dovrši svoju misiju ali sada ne sa Benu Israilom nego sa iskrenim robovima božijim koji će slijediti Allahov zakon. Njegova misija je da uzdigne božiji zakon, te da ponovo vrati Bogu suverenost, zakonodavstvo i veličinu (koju su Mu danas uzele sekularne države).

I to je Mesih ili Mesija. Ko je onda El-Mesih Ad-Dedžal tj Lažni Mesija ili jednostavno Dedžal? Kakva je njegova uloga u svemu ovome? Zašto je on Lažni? Veoma jednostavno: Pošto jevreji nisu prihvatili Isusa tj Isa a.s. kao Mesiju, oni i dalje čekaju svog Mesiju koji i dalje treba da odradi posao za koji je prvobitno namjenjen. Taj Mesija, prema islamskom i kršćanskom učenju je Lažni Mesija, a tu definiciju ne poznaju mnogi muslimani koji pričaju na temu Dedžala.

Razmisli malo prije nego nastaviš dalje! Da li upotpunosti razumiješ ko je Mesih a ko je Mesih Dedžal i kakva je razlika među njima? Ako si u potpunosti savladao ova dva pojma onda možemo početi sa Imranovom logikom:

Priča naravno počinje sa El-Mesih Ad-Dedžalom koji ima zadaću da ostvari onaj prvobitni cilj Mesiha tj da odglumi Pravog Mesiha. Zato se i zove Lažni Mesih. On je taj koji treba da dovede Benu Israil u Svetu Zemlju, da je oni proglase svojom, da napravi Izrael, da od Izraela napravi najjaču državu na svijetu i da zavlada svijetom iz Jeruzalema. Ista misija kao i Mesihova s tim da on nije Mesih. On je lažni Mesih. Prema našoj islamskoj tradiciji Dedžal je zatočen na nekom ostrvu i čeka da bude pušten u svijet. Kada se pusti, krenuće sa ovom misijom i na tom putu će zavoditi ljude na raznorazne načine koji su opisani u raznim hadisima. Vratiće jevreje u Svetu Zemlju, oni će je proglasiti svojom, napraviće od Izraela najjaču državu i zavladaće svijetom kao što je to nekada Sulejman a.s. tj Solomon radio.

Sve ovo se izdešavalo prije više od 2000 godina kada su jevreji bili robovi u Babilonu. Oni od tada čekaju poslanika koji će učiniti one korake gore pomenute.

I onda dođe 1948-a godina u kojoj UN priznaje stvaranje države Izrael. Moraš biti potpuno slijep u svom srcu da ne priznaš da nešto nije uredu ovdje. Jevreji čekaju čovjeka koji će im vratiti staru slavu, mi tog čovjeka zovemo El-Mesih Ad-Dedžal tj Dedžal, kršćani ga zovu Antikrist i taj čovjek treba da osnuje državu Izrael, ojača je do te mjere da ona postane vladajuća sila u svijetu i da je u konačnici dovede na svjetski tron a on zavlada iz Jeruzalema.

Eh sad, nije li čudno malo da je Dedžal zatočen na onom ostrvu a ovamo se dogori 1948-a i Izrael? Zar nije on taj kojeg je Allah odredio i poslao sa misijom da osnuje Izrael i da prevari jevreje kako je on onaj Mesija, a on je ustvari Lažni Mesija? Razmisli malo o ovome. Samo mala logika posmatranja i analize kur'anskih ajeta i hadisa sa historijskim dešavanjima dovela je do apsurda. Kur'an spominje riječ El-Mesih i opisuje njegovu misiju. Hadis spominje El-Mesih Ad-Dedžala i opisuje njegovu misiju i iz te dvije misije skontamo da ce jevreji jednog dana imati svoj Izrael i da ce on biti vladajuca sila. I onda posmatramo danasnjicu i vidimo da je to to. Danas je Izrael tu, okupio je Benu Israil, vesele se u njemu i proglasili su ga svojim.

Jedina logika koja će uvezati Kur'an, hadis i stvarnost i realnost je teza da je Dedžal pušten sa onog ostrva i da je on taj koji je svojim radom do toga doveo. Inače, moramo priznati da je Kur'an pogriješio, da su hadisi pogriješili a to ima dalekosežne posljedice. Ovo nije stvar kompromisa. Ovo je ili, ili. Ili je Kur'an i hadis u krivu ili je Dedžal pušten. Ali kako kada je Allahov Poslanik jasno rekao da je Dedžal vezan na onom ostrvu i da će biti pušten pred Smak svijeta, a smak svijeta će biti nedugo nakon što vidiš gole bose čobane kako se takmiče u izgradnji visokih zgrada, kada žene budu obućene a gole, kada se poveća broj zemljotresa, kada se uveća broj ubistava...

Pa čekaj!!! I to je već tu!!! Smak svijeta je znači blizu, Izrael je osnovan, svakim danom jača, događaji iz ekonomije i politike nam kazuju da se sprema rušenje Amerike, i sve više naginje tome da će Izrael preuzeti vlast jer su cionisti u pozadini svih današnjih aktuelnosti. Ništa od toga se ne slaže sa hadisima, ljudi moji. Jel do hadisa ili je nešto drugo u pitanju.

U principu imamo tri alternative: ili je kur'an i hadis ukrivu što ima veoma nezgodne konsekvence, ili je Dedžal pušten, ili je ovo privremena situacija pa će jednog dana Allah opet dati da jevreji budu u ropstvu pa da ih tek onda Dedžal oslobodi.

Nama se čini da je ova druga opcija najbezbolnija i najvjerovatnija. Moguće je da Allah dadne pa da Izrael izgubi u nekom ratu sa arapima pa da opet odu u ropstvo i da se onda pojavi Dedžal. Naravno da je moguće, ali kako sada stvari stoje činjenice ne idu u korist te teze. Prvu opciju ne želimo da priznamo jer je nemoguća. Kur'an i hadis nisu pogriješili. Ostaje nam druga opcija: Dedžal je pušten i krenuo je u svoju misiju.

Ova situacija je temelj od kojeg je pošao Imran Husein i to je ono što se treba znati kada se pristupa njegovoj misli. On pokušava uvezati hadise tako da se uklope u ovu sliku. U sliku gdje imamo i godinu 1948-u. Njegova analiza hadisa bazira se na analizi u prenesenom značenju. Svaki od ovih hadisa na temu Dedžala i Jedžudža i Medžudža je u krajnju ruku nejasan i nije eksplicitan. Tamim Dari putuje u nekakvom brodu i uhvati ga oluja i odbaci na nekakvo ostrvo u okeanu i tu sretne Dedžala koji ga upita za Galilejsko more. Još mu kaže da će uskoro presušiti. Onda Poslanik a.s. vidi Dedžala u snu kako čini tavaf oko Kabe da zatim ne bi istog mogao prepoznati kada ispituje Ibn Sejjada. Lijepo nam kaže da Dedžal izgleda kao neki čovjek iz nekog njihovog plemena a onda ne zna da li je to Ibn Sejjad. Čudno zar ne?

Što više analiziraš te hadise sve više uviđaš da ih ne možeš tumačiti jednodimenzionalno. U jednom od njih kaže da će Dedžal biti u danu kao godina ali da mi nećemo to računati kao jedan dan već ćemo namaze klanjati kad nastupe tj mi ćemo podijeliti vrijeme kako znamo i umijemo. S druge strane, Allah nam u Kur'anu jasno kazuje kad je koji namaz. Jedini način da ja podijelim pravilno namaze je na osnovu Sunca. Kad Sunce izađe prestaje Sabah namaz a trajao je od zore. Kad je na sredini neba nastaje podne, kad zađe akšam itd. Ja jedino tako znam računati namaze, a poslanik kaže da će Dedžalov dan biti kao godina. Nije mi rekao da računam pet namaza. Ne. Rekao je podijeli vrijeme a ja to tumačim da ga podijelim na osnovu Sunca kako sam i do sada radio.

Pa zar je moguće da Dedžal ima jedan dan a mi neodređeni vremenski period u kojem dijelimo namaze na osnovu Sunca. Ovo se ne može drugačije protumačiti osim da će nama vrijeme „normalno“ proticati tj dan za dan, a njemu će jedan dan biti dug. Dvije različite vremenske dimenzije. Da li je to moguće? Moderna fizika kaže: DA!!! Da, i ne samo da je moguće nego je to nešto sasvim normalno u svemiru.

Sad stvari postaju pravo uvurnute iz naše ljudske perspektive. Sve i jedan hadis o Dedžalu je krajnje čudan i ima nekih nelogičnosti koje se mogu pomiriti samo ako kažeš da se kod njega stvari ne dešavaju kao kod nas. Kao da je u nekom paralelnom svijetu. Pa da li je paralelni svijet moguć? Moderna fizika opet kaže DA!!!

I to je ono na čemu se bazira Imranova misao o Dedžalu. On ima svoju misiju koju lagano izvršava. Do sada je vratio Benu Israil (plus Kazare) u Svetu Zemlju, napravio je Izrael, ojačao ga poprilično dobro, uveo je sistem sekularnih država i proširio svoju vlast koja sada izgleda kao da je Sulejmanova. Zna sve šta se dešava u svijetu jer posjeduje sve velike medijske kuće (preko svojih cionističkih podanika koji su vlasnici istih), baš poput Sulejmana a.s. kojem su ptice i životinje donosile sve informacije. Ima pristup svim bankovnim kontima jer je javna tajna da je bankarski sistem jevrejski, svi veći proizvođaći zlata i plemenitih metala su u njihovim rukama tj indirektno u njegovim. Od Dedžalove misije ostalo je još da Izrael proglasi vladajućom silom u svijetu (što on u stvarnosi i jeste samo još nezvanično), te da se prikaže na televiziji i kaže: „Ja sam Mesih. Moja misija je ispunjena o Jevreji. Ja sam vam od Boga poslan i najavljen od strane Danijela“.

Kada se to desi jevreji će mu povjerovati jer vidiš učinio je sve kako je obećano. On je Allahov Poslanik. No on se neće na tome zaustaviti već će se proglasiti Bogom ali to nije tema ovog teksta.

Mi ovdje posmatramo historiju i uklapamo hadise u istu. Do sada smo uspjeli uklopiti većinu hadisa u ovu tezu. Postoje određene implikacije koje se ne mogu uklopiti na način na koji bi mi želili ali to ne znači da smo ukrivu. To znači da ili se to još nije dogodilo, ili postoji još neki aspekt koji nije uzet u obzir a na kojeg se treba obratiti pažnja pri analizi. Rupe u logici ne znače da logika ne valja, već samo da je treba doraditi a nikako u potpunosti odbacivati.

Postoje ljudi koji čekaju Dedžala i smatraju da je on i dalje vezan na onom ostrvu. Ti ljudi su naša braća koja imaju svoj jednodimenzionalni način posmatranja tematike. Obično ne poznaju historiju kako treba, obično nisu izučili svu tematiku do kraja, obično koriste već napisana djela i njih citiraju kao dokaze. Mi s druge strane kažemo: Sve je to OK ali svi naši veliki učenjaci koji su pisali na temu Dedžala, živjeli su prije 1948-e godine. Ova godina je godina u kojoj se promijenila čitava historija svijeta, a mi muslimani još uvijek nismo shvatili šta se dogodilo.

Počeli smo kaskati kada je evropa ušla u industrijsku revoluciju, srušili su nam hilafet, dogodila se 1917-a, 1948-a, dogodila se 2001-a a mi uopšte ne reagujemo i ne pokušajemo naći unutrašnje razloge i povezati ih u jednu cjelinu.A sve i jedan od ovih događaja ima isti potpis: Iluzija i stvarnost su potpuno suprotni jedno drugome, baš kao i kod Dedažala. Da li je do našeg poštenja, ili do neiskravenosti, ili je to neznanje, ili neobrazovanost, ili je nevjerica, ili smo naivi pa vjerujemo zapadu i slijedimo ih korak po korak sve do gušterove rupe.

Probaj zbog sebe, ne zbog mene i Imrana Huseina, da razmisliš o ova tri termina: El-Mesih, El Mesih Ad Dedžal i 1948-a godina (rađanje Izraela), i probaj naći paralelu među njima. Ako nađeš kakvu vezu razumjećeš zašto Imran Husein zbunjuje ljude sa Dedžalom, a Allah najbolje zna.

 
O stranici dedzal.info