Sura Kehf i moderno doba - 09/10

DevetPočnimo sa Allahovim blagoslovljenim imenom. Molimo Ga i veličamo, onako kako je On zadovoljan da Ga molimo i veličamo. Molimo Ga za mir i spas svih plemenitih poslanika, a posebno posljednjeg od svih njih, poslanika Muhameda a.s. 

Podsjetimo se nekih pouka prije nego što počnemo sa ovim časom. Imamo još jedan čas, 27. Maja. To je sljedećeg četvrtka. Zatim dvije lekcije u junu, i tada ćemo nadam se kompletirati predavanje,  i 17. juna volio bih da imamo drugačiji oblik nastave (bolji). Klanjaćemo dva rekeata nafile namaza i prouciti čitavu suru El Kehf u namazu. To će trajati oko 40 minuta.

Posle toga, nakon što završimo, želio bih dobiti vaše sugestije kako da potrošimo ostatak vremena. Neko možda želi donijeti grickalica...

Dalje, imam jedno lijepo iznenađenje za vas koje će uslijediti odmah nakon posljednjeg časa o suri Kehf. To je 17-og a nastava (zvanična) se završava desetog. 17 ćemo imati učenje sure na dva rekata, a zatim i malo opuštanja uz kolače i grickalice. Šejh Ali Mustafa, oni koji su bili sa nama u nedelju čuli su za njega... Šejh je student maulane Fazlur Rahman Ensari r.a. studirao je sa mnom u Karačiju (Pakistan) na Aleemiyah institutu. Bio je omiljen na studijama, malo mladji od mene a stariji od maulana Ahmeda Sidika Nasira. Kako god jedini je od nas koji je naučio (zapamtio ) cio Kur`an i ima prekrasan glas.

Ali Mustafa je iz Afrike, rodjen je u Surinamu, i u dobi od 17 godina, pričao nam je priču kako mu je Allah s.w.t. dao da uđe u Islam, pitajte ga tu priču, biće sa nama otprilike mjesec dana, od sredine juna do sredine jula. Zadnju nedjelju u junu imaćemo veliki program učeći vas ko je bio dr Ensari, jer ako imaš 30 godina ili manje, nikada ga nisi vidio, ako imaš manje od 40 onda nisi ni čuo za njega bio si dijete tada. Trebao bi imati 45 ili više godina da znaš bilo šta o njemu. Zato smo odlučili da podsjetimo ljude ko je bio šejhul Islam ove zemlje i ko je bio naš učitelj. Šejh Ali Mustafa će biti sa nama mjesec dana i uz njegovu dozvolu, zamoliću ga da nam održi koje predavanje. To bi trebalo početi odmah nakon završetka ove nastave. Dakle, on će vam predavati 24 juna i tri sedmice u julu, 1, 8 i 15 jula... Ovog momenta on je u Pakistanu ali je u kontaktu sa mnom putem maila i sa njim se dogovaram koje 4 lekcije će vam predavati i nakon što moj čas završi, vi će te nastaviti sa šejhom Ali Mustafom.


Sledeću stvar koju moram uraditi je reći vam da je ovo knjiga o Gogu i Magogu koju smo spominjali na prethodnim časovima, takodje sam je spominjao u nedelju. Ali Allah s.w.t. me je uputio tokom sedmice i otišao sam u moju biblioteku u kojoj mnoge knjige pripadaju dr Ensariu i našao ovu knjigu koja je starija verzija. Ranija verzija se razlikuje u fusnotama i u jednoj (fusnoti) piše, na zadnjem paragrafu, pazite: „Na kraju moram izraziti naiskreniju zahvalnost maulani Fazlur Rahman Ensari čija je interpretacija i objašnjenje ajeta o povezanosti povratka ljudi u grad, koji je uništen, i naveo me da istražujem i pišem o ovoj temi“.

Ovime je jasno, kristalno jasno da je maulana Fazlur Ensari r.a. pričao ovom čovjeku o ajetima, koje sure? Sura El-Enbija, Maulana Ensari mu je interpretirao i objasnio mu ova dva ajeta u suri El Enbija koji govore o gradu koji je uništen od Allaha s.w.t. i ljudima koji su protjerani i zabranjen im je povratak u njega. Nikada se ne mogu vratiti i proglasiti grad svojim sve dok Gog i Magog ne budu pušteni. Kada budu pušteni proširiće se u svim smijerovima. U rukama će imati neuništivu moć i preuzeće kontrolu nad svijetom. Tada će se ljudi koji su protjerani se vratiti i proglasiće ga svojim.

Samo srce ove teme (našeg objašnjenja) i ovog objašnjenja je da je taj grad Jerusalem. To je samo srce ove teme i ovde imate da je dr Ensari rekao istu stvar. U ovom izdanju je dr Ensari kristalno jasno rekao i objasnio da je taj grad Jerusalem. Neki studenti maulane Ensarija sa kojima sam se sporio oko ove teme sad ne mogu pobjeći od ovoga. Oni od vas koji žele da kopiraju ovo neka napišu svoje ime i sledeće sedmice ćemo imati kopije ovoga, inshaAllah.

Vrlo važna knjiga. Imamo i ovu, elhamdulillah, bio sam vrlo produktivan, knjiga se zove 13 pleme, od Artura Koestler-a i to je najbolja knjiga na svijetu na ovu temu ( nepoznato jevrejsko pleme-Hazari) i ima oko 225 strana. Vrijedi svakog penija što ga potrošite na kopiranje. Ako želite knjigu napišite svoje ime Imranu Kanu i dobićete ih u kopiji uvezane. Kompletirane kopije dolaze sledeće sedmice koliko god da koštaju, možda 20 dolara ili, koliko 40 dalara. Ali vjerujte mi, ovo je najbolje knjiga na ovu temu (na bosan. jezik ukucati na google-u 13 židovsko pleme Artur Koestler pdf i otvoriti web stranicu  4shared).

Ako savladašovu temu Goga i Magoga bićeš učitelj ovim ljudima ovde na Trinidadu narednih 50 godina.

Došli smo do ajeta 28 vjerujem, prelijep, prekrasan ajet, u prelijepoj suri El Kehf. Sura, nakon što nam govori o mladićima u pećini, koja nam daje uvod u Dedžala i Gog-a i Magog-a, a zatim nam oglašava, ne reci nikad za nešto da ćeš uraditi sutra bez da kazeš insha`Allah.

A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: „Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.“ (Korkutov prevod)

Onda dolazimo do drugog savjeta: Evo, do sada ti je objavljen dio Knjige, Kur'ana. Raširi, raširi to čovječanstvu. Nemoj samo sjediti sa Kur`anom! Dostavi ga ljudima. Poslanik a.s je rekao: Najbolji od vas (nije onaj koji posjeduje šoping centar), najbolji od vas je onaj koji uči (studira) Kur`an i druge uči Kur`anu. On je najbolji od svih.

Sura El Kehf  nam daje uputu kojom se možemo odbraniti od monstruoznih napada bezbožničkog svijeta. Uči (studiraj) Kur`an i uči druge Kur`anu. Niko i ništa ne može (neće) izmijeniti riječi Allaha s.w.t. !!! Vašington nema šanse, London ne može, niko to ne može.

Osim kod Allaha s.w.t. ne možeš naći utočište, nigdje nećeš biti siguran, osim kod Allaha s.w.t. Nacionalnu sigurnost možeš zaboraviti ( ako još uopšte misliš na nju). Policiju takodje možeš zaboraviti, i nigdje osim kod Allaha s.w.t. nemaš utočišta i sigurnosti. I onda nam dolazi prelijepi ajet sure El Kehf koji učimo i recitujemo, i ako ti suze ne dodju u tvoje srce promijeni ga u neko drugo.

Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti ( Kur`an El Kehf ajet 28)

Rekli smo da iz ovoga ajeta crpimo ideju muslimanskog sela, gdje bi se okupili u lijepi džemat. Svi oni, koji se mole Gospodaru, jutrom i večeri, tražeći Njegovo lice... Hoće se reći da ovo nije mehaničko obožavanje, ovo nije mehanički Islam... U pitanju je sama srž vjere, u kojoj ljudi iskreno iz srca obožavaju Allaha. Kada imaš takve ljude oko sebe i kada živiš među njima te oko njih (ovakvih ljudi) izgradiš zajednicu, i kada se okreneš od sjaja od „pozlaćenog“ dunjaluka vani... Okreneš se od toga i od onih: „Čija smo srca učinili nehajnim prema našem zikru (Kehf 28)“. To je posljedica sljeđenja njihovog puta ne puta Allaha s.w.t.. Njihov (tadava) rad (dobra djela) su beskorisna. Okreni (udalji) se od takvih ljudi i pridruži se društvu ovih koji su preživili oluju. To je srce muslimanskog sela, to nije mehanički Islam. Ne. Islam je pulsirajuće srce vjrere, prelijepo srce vjere.

Reci vašingtonu, reci Džordžu Bušu, reci bezbožničkog svijetu, reci čitavom čovječanstvu i ne obaziri (ne brini) se za posljedice toga. Reci im:

Istina dolazi od Gospodara tvoga. Ovo je istina Kur`an. Onaj ko želi slobodan je da prihvati ga. Mi vas pozivamo da prihvatite,a onaj ko ne želi da ga prihvati slobodan je da uradi to. Mi nikoga ne primoravamo niti silimo da to uradi. Slobodan si da se odlučiš da li ga prihvataš ili odbiješ.

Kada jednom izabereš, šta su posljedice tvog izbora?

Ako odbiješ istinu koja dolazi Allah s.w.t. kaže za one koji odbiju istinu i nastave sa ratom protiv Islama da bi počinili zulum vjernicima ... zulum je nepravda, tlačenje, u zatvorima recimo Iraka (proguglaj o Abu Ghraib), u Afganistanu, u Čečeniji, u Kašmiru ...

Oni koji odbiju istinu i nastave sa ratom protiv Islama da bi počinili zulum vjernicima ovo ću pripremiti vama kaže Allah s.w.t. VATRU. Vatru  koja je sačinjena od svih veličina, sačinjenu tako da liči na talase morske, koji se sudaraju.

Vatra će vam prilaziti sa svih strana, vatra kreirana od Allaha s.w.t. i ovo je to što vas čeka.

Kada ih vatra obuhvati (okruži) i kada se suoče sa žedju i zatraže vodu, zamole za vodu, Allah s.w.t. će im reći: Daćemo vam vodu ali kakvu vodu, biti će to kipuća voda, kao topljeno olovo, i ono će biti prosuto na njih na njihova lica koja i ono će im pržiti lica. Danas lete visoko, danas mašu zastavama, ali sutra ovo je ono što ih čeka. Kakvo užasno piće im je pripremio Allah s.w.t. i kakvo ružno boravište im je spremio.

Ali šta je sa onima koji prihvate Allahove s.w.t. riječi i imaju strpljenja dok oluja dolazi (i prolazi) svijetu?

Onima koji strpljivo podnose tlačenje, koji se drže komandi iz Kur`ana, ogledaju se u Kur`anu, studiraju Kur`an i uče druge Kur`anu?

Šta je sa onim koji ujutro i naveče mole se Allahu s.w.t. i koji traže Allahovo lice da obožavanjem.

29. i reci: "Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće - neka vjeruje, a ko hoće - neka ne vjeruje!" Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!

30. One koji budu vjerovali i dobra djela činili - Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio -

31. čekaju sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!

Zašto je ženama dozvoljeno a muškarcima zabranjeno nošenje zlata?

Zašto je zabranjeno muškarcima da nose svilu?

I ja također želim znati! Neka sestra!?

Da čujem! DA!

Moći će nositi tamo ali ne ovdje!

Ja sam straiji čovjek glasnije malo pričajte!

Zato što svila uzbuđuje muškarca! Ok!

Da čujemo imama! Prijateljskog imama iz prijateljskog sela.

Zbog toga što kod muškaraca izaziva ponos i aroganciju! DA!

Da čujemo imama iz Pinana!

Znači nema svile i zlata na onom svijetu za žene!  :D

 

Mogu imati ovdje a ne gore!  Da još neko!?

 

Zlato se koristi kao novac i kao ornamenti (ukrasi), ali muškarcima je samo dozvoljeno nositi srebro

Muškarci mogu nositi zlartni novac u đepu kao platežno sredstvo.

Muškarci nesmiju nositi svilu zato što?!

 

Allah s.w.t. voli one koji se bore na Njegovom putu i bude se iza porušenih zidova. Ali toga danas nema. Islam je danas razdvojen od armija. Ne armija koje napadaju nekoga , ne armija koje tlače bilo koga, nego armija koje brane Muslimane. Brane se od napadača. Ako pričate o takvim armijama danas vas pitaju jeste li terorist?  Čovjek koji nosi zlato, nema hrabrost u srce niti snagu lava jer je vezan za dunjaluk.

 

Dok čovjek koji kaže, Dunjaluče možeš da ideš. Možeš da ideš, meni treba samo jelo i nešto odjeće, on može ići na bojište. Nije ga briga za Dunjalukom.

Kad odem u rat pobrini se za moju ženu i djecu. To je vojnik i sluga Allaha s.w.t.

 

Zlato i svila za muškarca je smetnja u razvoju personalnosti čovjeka, i mentalnog sklopa kako bi se pripremio za borbu. Stoga je to što ih čeka!

Zbog toga što nam se sviđa zlato i svila nosit ćemo je na onome svijetu, a zabranjeno nam je na ovom svijetu. I na onome  svijetu ćemo imati kauče za odmor nas i naših žena. To je ono što nas očekuje na onome svijetu. Ali ako smo stajali postojano na ovome svijetu iako su puhale oluje.  Sura Kehf nam je objasnila.

 

Sada dolazimo do priče: dunjaluk će korumpirati i učiniti srce bolesnim. Dedžal će korumpirati i učiniti srce bolesnim. Način kako će to učiniti je bogatsvo ovoga svijeta.

Bogatstvo ovoga svijeta će zamijeniti Allaha s.w.t. u srcu i onda nećeš živiti za Allaha s.w.t. sada ćeš živiti za dunjaluk toyotu camri.

Živiš za neku kuću koju želiš da gradiš, živiš za neku ženu sa kojom želiš da živiš. Živim za tebe, umrijeću za tebe, sve ću uraditi za tebe....TO SE ZOVE ŠIRK.

U tvom srcu je ono što obožavaš. Što god da je uzelo prioritetno mjesto (mjesto br.1) u tvom srcu je nešto što ti trenutno obožavaš. Sve što stoji visoko u tvome srcu je to što obožavaš.

Kada dunjaluk zauzme tvoje srce Dedžal te je korumpirao i razbolio sa ŠIRKOM.

Mislim da i ti i ja vidimo da je ovo danas prevladalo u svijetu i da velika većina čovječanstva je pala pri ovom napadu, nažalost.

 

Reci im priču o dva čovjeka. Jednom smo dali dvije bašte i na njima su bile palme hurmi. I na njivama su bili usjevi kukuruza i žita. I ta polja su davalla urod kvalitetan i nikada nisu podbacivala. I ti vrtovi su imali potok između njih i bilo je prirodno navodnjavanje. I ljudi su proizvodili mnogo.

I to proizvedeno dobro je postalo test, kušnja za njega. I on je pao na kušnji.

 

 

I navedi im kao primjer dva čovjeka; jednom od njih smo dva vrta lozom zasađena dali i palmama ih opasali, a između njih njive postavili

 

Oba vrta su davala svoj plod, ničega nije manjkalo, a kroz sredinu njihovu smo rijeku proveli.

34. On je i drugog imetka imao. I reče drugu svome, dok je s njim razgovarao: "Od tebe sam bogatiji i jačeg sam roda

I zato što je bio bogat  stavljen je na test i iskušenje i pao je na testu.

Njegov prijatelj nije posjedovao ovo bogatstvo. Bio je siromašan. Bogataš je bio toliko korumpiran sa svojim bogatstvom da je došao do zaključka da zbog toga što je bogat da je NEKO.

O, imamo brat iz Vašingtona danas, Hišam Abdurahman, želimo mu dobrodošlicu. On malo priča i Engleski i Trinidadski.

 

Zato što je bio bogat on je rekao sebi (ubijedio sebe) da je NEKO, a drugi čovjek zato što je bio siromašan je kao bio NIKO.

 

Kada neko ko je bogat umre mnogo ljudi dolazi  na sahrane. Onda biraju koće govoriti na sahrani. Pa nakon vremena onda biraju dvojicu govornika da pričaju na sahrani. Zato što je on NEKO!  NEKO JE UMRO!

Ali kada NIKO umre onda nemamo govora. Ko želi da govori? Niko ne želi da govori. Zbog toga je blagoslovljeni Allahov poslanik, koji je imao više osjećaja nego ti i ja, blagoslovljeni poslanik je rekao:

OSTAVLJAM VAM IZA SEBE DVIJE STVARI, KOJIH DOK SE BUDETE DRŽALI, NIKADA NEĆETE ZALUTATI: KNJIGU ALLAHA S.W.T. – KUR`AN I MOJ NAČIN ŽIVOTA – MOJ SUNNET.

A njegov sunnet je da kada si NEKO ili kada si NIKO i preseliš na drugi svijet, idete „dole“ na isti način, nikakve razlike nema, niti smije da bude. NEMA RAZLIKA.

Kada umreš onda te ogasulimo i omotamo (ćefinima) i onda si dženaza, i onda klanjamo dženazu namaz nad tvojim tijelom i onda te ukopamo. To je to. Ništa više. Poslije toga možeš da čuvaš uspomene koliko želiš. Možeš da držiš govore koliko hoćeš (čovjek je već ukopan).

Ali od momenta smrti do momenta ukopa ovo je sunnet.

 

Oni koji krše sunnet i drže govore šta je Dženaza i kako se klanja, to je dozvoljeno ali sve sem toga je zabranjeno.

 

Bio sma na pogrebu, ne samo da je bio govor, nego je žena držala govor, o ženi koja je umrla, i govorila je kako je veličanstvena žena bila to. I pored toga poslao sma poruku porodici umrle da nije dobro da se drže ovakvi govori.

Ne smijemo praviti razlike izmedju bogatih i siromašnih ovde.

 

I onda je bogataš rekao siromahu (iz sure El Kehf)...

OD TEBE SAM BOGATIJI I JAČEG SAM RODA (Korkutov prevod)

 

Bogatiji sam i više ljudi je uz mene i superiorniji sam od tebe.

 

I UDJE U VRT SVOJ NEZAHVALAN GOSPODARU SVOME NA BLAGODATIMA GOVOREĆI: „ NE MISLIM DA ĆE OVAJ IKADA PROPASTI „ – korkutov prevod

 

-drugim riječima trajaće vječno i večno....ovaj čovjek je živio u imaginarnom svijetu, fantazirao je da (bogatstvo) nikada neće otići od njega.

Nije me briga za zadnji dan (doba), ne mislim da će on ikada doći.

 

„ I NE MISLIM DA ĆE IKADA SMAK SVIJETA DOĆI ; A AKO BUDEM VRAĆEN GOSPODARU SVOME, SIGURNO ĆU NEŠTO BOLJ OD OVOGA NAĆI“ – Korkutov prevod

 

Ovo je baš fantazija, zar ne? Ne samo da je bogatstvo korumpiralo njegovo srce nego je uništilo i njegovu mogućnost (kapacitet) da misli ispravno (racionalno), i da vidi realnost stvari (svijeta). Stoga on živi u svijetu fantazija. Ljudi su me napadali i rekli da sam velika sigurnosna prijetnja.

 

I REČE MU DRUG NJEGOV, DOK JE SA NJIM RAZGOVARAO: „ ZAR NE VJERUJEŠ U ONOGA KOJI TE JE OD ZEMLJE STVORIO, ZATIM OD KAPI SJEMENA, I NAJZAD TE POTPUNIM ČOVJEKOM UČINIO“. – Korkutov prevod

 

Allah s.w.t. te je stvorio i kreirao od prašine, zar ne prepoznaješ Njegovu milost i dobrotu prema tebi?

Trebaš biti zahvalan Allahu s.w.t. i zadovoljan sa onim što ti je dao i trebaš koristiti to što ti je dao na Njegovom putu.

Zar ćeš da bogohuliš ne samo Onoga koji te je stvorio od prašine, nego i Onoga koji te je kreirao od kapi sjemena?

On vas je kreirao u savršenu ljudsku formu.

 

Ali za mene to je tvoj put (način), ja znam, ja prepoznajem i ja se pokoravam se svom Gospodaru i nikoga mu ne smatram ravnim, i ja neću počiniti ovakav čin širka.

 

ŠTO SE MENE TIČE, ON, ALLAH, MOJ JEGOSPODAR I JA SVOME GOSPODARU NE SMATRAM RAVNIM NIKOGA (El Kehf 38)  – Korkutov prevod

 

Nikada Njegovo mjesto u mom srcu neće zauzeti neko drugi.

 

A ZAŠTI NISI, KAD SI U VRT SVOJ UŠAO, REKAO: „MAŠALLAH! – MOĆ JE SAMO U ALLAHA!“ A AKO VIDIŠ DA JE U MENE MANJE BLAGA I MANJE RODA NEGO U TEBE. (El Kehf 39) – Korkutov prevod

 

Sura El Kehf nas uči da šta god Allah s.w.t. nam da . .  . Allah s.w.t. ti podari lijepu ženu, ona ti vjeruje.....Allahov poslanik je rekao, Dunjaluk je pun iskušenja, a najveće iskušenje je lijepa žena.... i svaki put kada vidiš svoju ženu (ovakvu) trebaš reći mašaAllah!.

 

Allah s.w.t. ti je dao posao, kuću...mnoge stvari...i svaki put kada uživaš u njima i svaki put kada ih koristiš sura El Kehf ti kaže ...MORAŠ REĆI MAŠAALLAH!

 

Kada izgovoriš riječ MAŠAALLAH pomažeš sebi da ne budeš korumpiran dunjalukom.

Nema snage ni moći osim u Allaha s.w.t.

 

Da, pogledaj me, ja nisam bogat kao ti... siromašan sam.... ja nemam veliku porodicu (društvo), ti imaš tolike ljude uz (oko) sebe...a ako je u mene manje blaga nego kao kod tebe, ako budem zahvalan svom Gospodaru u svom srcu, moj Gospodar mi može dati više (bolje).

 

PA  - GOSPODAR MOJ MOŽE MI BOLJI VRT OD TVOGA DATI, A NA TVOJ NEPOGODU S NEBA POSLATI, PA DA OSVANE SAMO KLIZAVA LEDINA, BEZ IČEGA, (El Kehf 40) -  Korkutov prevod

 

Ova izjava ovde, je zaista zlatna za srca siromašnih i potlačenih u svijetu danas, koji nemaju njišta i žive bijedno, bijedno . . . ali vaše siromaštvo ne treba ( ne smije) da vas okrene sa Allahovog puta, vaša sudbina ne smije biti obožavanje bilo čega osim Allaha najuzvišenijeg . . . NE . . . ako još postoji strpljenje u vašem diskursu (govoru, razgovoru)...ako još imate vjere u Allaha s.w.t. uprkos bijedi, onda siromah može reći: Allah s.w.t mi može dati nešto bolje nego što imaš ti..

 

Ne samo da mi Allah uzvišeni može dati bolje nego što imaš ti arogantni koji misliš da si NEKO. No ima tu još nešto: Allah uzvišeni može uništiti i ono što imaš ti i uzeti ti sve.

 

ILI DA MU VODA U PONOR ODE PA DA JE NE MOGNEŠ PRONAĆI NIKADA“ ( El Kehf 41) – Korkutov prevod

 

Allah s.w.t. može ti uzeti vodu i tvoji vrtovi biće suhi. Nećeš imati vode za navodnjavanje i vrtovi će ti propasti. Tada nećeš biti u stanju da ga obnoviš. Kako rečeno, tako se i desilo.

 

I PROPADOŠE PLODOVI NJEGOVI I ON POČE KRŠITI RUKE SVOJE ŽALEĆI ZA ONIM ŠTO JE NA NJEGA UTROŠIO – A LOZA MU SE BIJAŠE POVALJALA PO PODUPIRAČIMA SVOJIM – I GOVORAŠE: „KAMO SREĆE DA GOSPODARU SVOME NISAM SMATRAO RAVNIM NIKOGA!“ (El Kehf 42) – Korkutov prevod

 

Ovo je ajet 42 (sure El Kehf)

Tako je rekao i Allah s.w.t. je uništio njegov(e) vrt(ove).

Sura nam govori da oni koji danas kontrolišu svijet i kontrolišu svjetsko bogatstvo, kupuju auta od stotine hiljada, putuju prvom klasom, permanentno prvom klasom, žive i lete visko sa svojim bogatstvom ali ne prepoznaju da je Allah s.w.t. izvor njihovog bogatstva i ne troše imetak na Njegovom putu. Bilo da je to bogatstvo haram ili halal ono ih je korumpiralo (pokvarilo).

Stoga vrtovi su uništeni i kako su vrtovi uništeni, bogataš poče kršiti rukama jer sve što je investirao u svoje vrtove sada leži propalo. Svi vrtovi su uništeni jer je voda presušila.

I tek kada je došao u ovu situaciju probudio se iz svog sna, iz svijeta svojih fantazija.

Sada je u realnosti (došao sebi) ali je prekasno, Allah s.w.t. je uništio njegov imetak.

I govorio je, kamo sreće da nisam počinio ovakav akt širka.

Širk, zaključujemo, nije samo da obožavaš idole, širk je takodje da neko zauzme mjesto (prvo mjesto) Allaha s.w.t. u tvom srcu, i da je to najprioritetnije u tvom srcu.

„I niko nije mogao da mu pomogne osim Allah s.w.t., niti je mogao pomoći sam sebi“. Više nije imao bogatstvo, i sam je postao siromah, Allahovom s.w.t. kaznom.

 

Sura El Kehf sada podsjeća ljuski rod na ovu lekciju:

Prijatelj zaštitnik...svi prijateljska zaštita, savezništvo..sva prijateljstva i sva zaštitnička moć je u Allaha s.w.t.

On uzvišeni je najbolji da zaštiti i on je najbolji da odredi šta treba da se desi.

Sada nas uči lekciju o ovm svijetu u kome živimo-dunjaluku.

(Stihovi su na lokalnom jeziku)

Sada nas uči lekciju o životu na dunjaluku.

 

Lekcija glasi: Život na ovom svijetu je kao voda. Da, pogledaj vodu i razumiti ćeš život na ovom svijetu. Kada voda dodirne zemlju, zemlja je upije. Tada sve biljke dobije vodu i pozeleni. „Fe asbeha hešima“ – da li primjećujete da nakon negog vremena to zelenilo postane smeđe. Primjetite li kako sve biljke, drveće i sl postepeno postane suho. Pogledaj oko sebe i vidjećeš. Kada vidiš da ono postaje suho, eh takav je i život na dunjaluku. I kada se biljke osuše i kada vjetar zapuše i vjetar propuše svu zelen po polju. To je život na ovoj zemlji.

 

 

Allah s.w.t. je sam koji odredjuje sve stvari.

Sada dolazimo do još jednog bitnog ajeta sure El Kehf:

Prvi je bio o srcu i to je 28i ajet. Sada dolazimo do drugog...ajet 46...Ova dva ajeta se istiću. Šta nam ovaj ajet (46) govori:

 

Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.

(El Kehf 46) – Korkutov prevod

 

Bogatstvo i familija su ukras u životu na ovome svijetu – dunjaluku, a dobra djela, dobra djela, produkti dobrih djela su tvoja zauvijek.

Na kraju će sve postati zeleno busenje, zelenilo će se osušiti i razletiti po polju, ali dobra djela i lijeo ponašanje su tvoji zauvijek. Plodovi njih ostaju zauvijek.

 

„a trajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodara tvog i bolja nadom. (46)“ – Mlivin prevod.

 

Nagrada kod tvog Allaha je takva da bi se trebao više pozabaviti činjenjem dobrih dijela. Čineći ih tvoja nada u nagradu na drugom svijetu ima više osnova.

 

Sada dolazimo do dijela sure koja nas zastrašuje:

 

47 A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu - a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili,

48 pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: "Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti."

 

Vidićeš zemlju ogoljenu i čitav ljudski rod je sakupljen, ustajte iz svojih grobova.....nećemo izostaviti nijednog, svi će biti tu. Niko neće faliti...

 

Sada Allah govori u prvom licu jednine. Gramatika je ovdje veoma bitna. Allah kaže: Svi ste došli pred Mene u prvobitnom stanju u kome sam vas i kreirao. Sami jedan po jedan.

A po hadisu, kad budemo oživljeni, nećemo imati odjeću, svi ćemo biti nagi, rodjeni smo nagi, i bićemo proživljeni nagi.

Prvi koji će biti obučen će biti ko?...MašaAllah, tačno... Naš otac, Ibrahim a.s. On je prvi koji će biti obučen. Allah s.w.t. govori u prvom licu: Bićete dovedeni u prvobitnom stanju iako ste neki mislili da nikada nećete stati pred Allaha s.w.t.

 

Mislili ste da nikada nećete stati pred Allaha s.w.t. a evo vas sada i to nagih.

I onda će vam se knjiga predočiti, otvorena, i kada nam se otvori knjiga (knjiga naših djela) vidićeš one koji su činili zulum, one koji su činili grijehe, griješnike, vidićeš ih lica ispunjena zebnjom. Sa strahom... Zbog onoga šta vide u svojoj knjizi.

 

 

Čućeš ih da govore: Teško nama, kakva je ovo knjiga, ništa nije izostavila, ni veliki ni mali grijeh, sve je ovde. Kakva je ovo knjiga? Sve je pobrojala... Ništa nije izostavila... Sve će to naći u ovoj knjizi. Sve što su ikada uradili... Saznaće da kada Allah sudi, On „ne zakida na vagi“ nikome. Potpuna pravda.

 

Danas ćemo stati ovde, na ajetu 49 i kada dodjemo sledeće sedmice počećemo sa ajetom broj 50. Nadam se da se slažete sa mnom kada kažem da je ovo kur'anska sura koja nas treba protresti, da se probudimo iz sna.

 

KRAJ DIJELA 9

 

Imamo nekoliko minuta za pitanja. Imate li pitanja? (tišina...) Nije zar da vas je sura toliko prepala? Nema pitanja. OK onda...

 

Prvo: Pripremite se za test u pisanoj formi. Imati će te test koji se odnosi na znanje, informacije i činjenice koje ste čuli ovde, o suri Kehf. Imaćemo ga nekad krajem Jula. Ako trebate više vremena nije problem. Predavanja su snimljena. Ovo je test o informacijama i činjenicama (koje ste čuli ovde) ne o analizi. U dodatku tome volio bih, uzmite vremena nemojte žuriti, želim da uživate svaki momenat, vjerujte mi, želio bih da napišete esej na temu sure El Kehf i modernog doba,  u kome bi demonstrirali kako sura El Kehf objašnjava moderno doba. Niste limitarani vremenom i brojem strana eseja. Ovo sam naučio kod maulane Ensarija... Isto ovako na zadnjim časovima, na završnim ispitima, maulana Ensari je lično ispravljao kontrolne (eseje) a nije ih ostavljao asistentima.

 

Bio je test komparativne religije. Imali smo 8 pitanja i trebali smo odgovoriti na 5. Dao nam je 3 sata.  U ta 3 sata odgovorio sam na 3 pitanja. Kalkurirao sam i rizikovao da maulana želi da zna koliko mi znamo. Kada su se 3 sata završila rekao sma ja još nisam završio. On je rekao pustite ga neka uzme vremena koliko želi. Onda sam za 5 sati odgovorio an 5 pitanja. Shvatio sma od maulene da vrijeme nije bitno za taj test.

Uzmite vremena koliko želite i napišite mi taj esej. Ne putujem nigdje, imate vremena, ali eto neka nam okvirni rok bude godina dana, ako Bog da. U sklopu toga želim da uradite 2 stvari. Ako ne želite da radite test, ok, ali ako želite pokušajte da uradite taj test. Daćemo vam cio dan za test Može li kraj jula ili želite još vremena za pripremu?

 

Dignite ruke oni koji žele da rade test! Makar jedna osoba... O pa to je dobro. Može li kraj jula? Ne... Koliko vremena želite 6 nedelja? Kraj augusta???

 

Volio bih predavati još dva serijala. Jedan smo dobili kao prijedlog od sestre Mehrun. Riječ je o serijalu o meulana Ensarijevoj knjizi: „Kur'anski temelji i struktura muslimanskog društva“. Ovo je teško. Ovo je pravo zahtjevna tematika. Knjiga nije ni malo jednostavna.  Drugi serijal, koji bi meni više odgovarao, jeste serijal u kojem bismo sumirali čitav Kur'an. Sura po sura. Ne bismo išli ajet po ajet, kao ovdje u suri Kehf. Uzmemo suru i izvučemo pouke i poruke. Od prve do posljednje. Prednost ovog je što ne morate imati jednog te istog učitelja cijelo vrijeme, već možemo kombinovati razne učitelje.

 

Trebam se odlučiti između ove dvije teme: Kur'anski temelji... ili pouka i poruka cijelog Kur'ana. No doće i to inšaAllah.

 
O stranici dedzal.info