Snovi u islamu

SnoviPočinjemo sa Allahovim imenom Samo se njemu molimo i samo Njega slavimo, onako kako je On zadovoljan! I molimo se za mir i blagoslov za sve njegove časne poslanike za našeg oca Adema a.s., našeg oca Ibrahima a.s., i Musa a.s. i Isa a.s. i njegovu majku Merjem. I na kraju najviše za našeg odabranog poslanika Muhameda a.s.

Hadis iz sahih Buharije a koji se također nalazi i u sahih Muslimu. Kada je isti hadis nalazi i u Buhariji i u Muslimu, kažemo da se slažemo sa oba izvora i kažemo da je to mutefekun alejh - pritvrđeni hadis. Poslanik s.a.v.s je rekao da je Nebua ili poslanstvo saćinjeno od 46 različitih dijelova. Rekao je da poslije mene ne ostaje ništa od poslanstva ili Nebua osim jednog dijela a to je Ruhja Sa'adika i Ruhja Saliha. Ruhja je nešto što srce vidi. To je ponekad prevedeno na Engleski kao vizija. Ponekad srce vidi nešto dok smo budni, a ponekad srce vidi nešto dok spavamo. I to se zove snom. Kada nešto što srce vidi, dolazi od Allaha, i preko svoga znanja komunicira sa nama. I to je ruhja Sa'adika. Ili istiniti san. Ili istinita vizija. I ruhja Saliha, pravedni san ili ispravna vizija. I ovo je posljednji preostali dio Nebua ili poslanstva na svijetu danas.

Ono sada nas prisiljava da postavimo pitanje?! Ako još imamo dio poslanstva na svijetu danas, kako onda nas niko ne ući ovoj temi?! Kako niko ne pridaje pažnju ovoj temi?! Ovo je dio poslanstva, posljednji dio poslanstva na svijetu! Ja to zovem zaboravljenim dijelom znanja! Poslanik a.s. je također rekao a taj hadis je opet u sahih Buhariji, Kada se približi posljednji čas, snovi i vizije vjernika, onoga koji ima vjere, rijetko... Pogrešno, biće na naćin koji je istina???? Jedan od znakova koji će reći dali imamo vjere u svom srcu. Da li smo u stanju ili ne u kojem je zadovoljan naš Gospodar. Da li smo ili ne imali istinske snove i istinske vizije. Rekao bih to!

Sada ćemo dati primjer 2 snova ili 2 vizije. Prošle noći vidio sam kuću svog komšije kako gori. I ovog jutra, u 10h kuću mog komšije je zahvatila vatra. Mi pričamo o istniskom snu ili istinskoj viziji. Npr. kažemo da ovo znanje dolazi od Allaha. Mi smo rekli da je poslanik rekao da se poslanstvo sastoji od koliko dijelova? Koliko? Koliko? 46 dijelova! Poslanik je rekao da se poslanstvo sastoji od 46 dijelova. Poslije mene rekao je poslanik s.a.v.s neće ostati ništa od poslanstva na svijetu osim jednog dijela.  I taj jedan dio je ruhja Sadika i ruhja Saliha, dobri snovi i dobre vizije. Istinski snovi i istinske vizije. I ovaj hadis se nalazi u gdje? U sahih Buhariji u sahih Muslimu. I kada se nalazi u obje zbirke šta kažemo za te hadise? Da su mutefekun alejh.! Ne kao neke čudne stvari povezane sa dunjalukom! NE! Mutefekun alejh je kada su se složili i Buharija i Muslim.

Poslanik je također rekao kada se približi posljednji čas, san vjernika će rijetko biti pogrešan tj. neistinit.  Ako nikada ne budemo  imali dobre istniske snove u ovom dobu, to je poziv za buđenje za nas da još nemamo vjere u srcu. Onda smo pokušali Vam dati primjer istniskog sna i vizije od znanja koje dolazi od Allaha. Prošle noći sam vidio u snu da je komšijina kuća u plamenu. Izgara i to je bilo prošle noći. A jutros u 10h  sam dobio poziv da je komšlijina kuća zahvaćena požarem. I za 2 h sve je izgorilo. Pitanje? Kako sam mogao vidjeti sinoć nešto što se nije obistinilo do jutros. Sada ću stati da ćujem vaš pogled. Imate cijelu noć na raspolaganju. Kako sam mogao vidjeti prošle noći nešto što se obistinilo jutros?

Možda što je vaše vrijeme drukčije nego naše! Možda vidite budućnost, mi ne znamo kako, ali vi možete! Dobro, šta vi drugi kažete? Brat Muhamed šta ti misliš? Da!  Možda je vaša duša imala putovanje u snu! O da duša može napustiti tijelo, i duša može putovati i duša može vidjeti! Vatru! Znači duša je vidjela vatru! Dobro! Imali još neko dodati nešto? Deja VU!!!!!! Deja Vu?!!  Još neko? Možda je to zato što je Allah s.w.t. obećao da će slati viziju ljudima i možda, ne znam kako da objasnim ali možda tako nešto???!

Postoji sura u Kur'anu, koja se zove sura Mearif! U kojoj, na početku sure, Allah daje da se prikaže, El Emr, koji se pristojno uzdiže. Drugim riječima kada Allah stvori događaj On kaže: kun fe je kun, budi i ono bude! I ono postane. Ali sura Mearif kaže da kada dođe do onoga da bude ono mora putovati, mora putovati kroz različite svjetove prostora i vremena, sve dok se ne desi na ovome svijetu!! I stoga, vatra, slušajte pažljivo, vatra je kreirana i vatra je postojala prije nego se pojavila. Ovo je dio znanja koji formira dio filozofije koja se zove metafizika. I ovo je naša metafizika u Islamu.

Da je vatra kreirana i da je postojala prije nego se desila, pojavila. Drugim riječima ona je tu i čeka da se pojavi. Posalnik s.a.v.s., ne ne izvinite me. Sura u Kur'anu koja se zove sura Džin! U suri Džin nam je rečeno zašto je reagovao onako kako je reagova Ronald Regan! Vi ste Amerikanac? Ne! Koliko je Amerikanaca ovdje? Ronald Regan!? Kaubojski predsjednik! Melecima su dane instrukcije, šta trebaju uraditi. Allah je stvorio a njima naredio da kažu šta će se desiti.  I oni Meleci raspravljaju između sebe kako da to "izvrše". I postoji riječ u Engleskom eavesdropping - prisluškivanje. Otiđite iza zida i slušajte.! Prisluškivanje! I Kur'an kaže da Džini prisluškuju Meleke i saznaju neke stvari koje će se pojaviti. I oni Džini koji su od Šejatina l.a. će sada komunicirati sa kahveđijama. Znate za te ljude?! koji ogledaju u kahvu I ljudi koji gledaju u zvijezde i one koji čitaju iz dlana. Imate ih na Brunejima? Čitaju u zvijezde?! Ono što nekad kažu je istina!

Hindusi su eksperti u tome. I oni neće imati vjenčanje sve dok mu se zvijezde ne poslože. Izrael neće započeti rat protiv Irana na bazi vojnih proračuna, ne! Rabini moraju reći vladi kada je dobar dan da napadnu Iran! Rabini su rekli 2012 je dobra za to. I stoga možete biti pošetno sigurni, da Izrael neće napasti u Novembru i Decembru ali kada dođe Januar možda će. I ovo je razlog što imamo proricatelje sudbine  i sihirbaze. Ali informacije koje oni dobiju su nezakonite Ne prisluškujete muža i ženu koji pričaju u spavaćoj sobi. I objavite te informacije. To nije na ispravan način prikupljena informacija. I to je zašto su neke i netačne. Allah nije naumio da ti dobiješ te informacije. NE! To su privatne informacije.

Ali odkad Džini prisluškuju, Džini "uhvate" koju informaciju. Od kada je Regan imao onu ženu u Bijeloj Kući i ta žena ga je informisala da SAD vlada radi dobro. Poslanik je rekao: "Ko god sretne takvu osobu, proricatelja sudbine i pita ga o stvarima koje će se desiti, njegov namaz neće biti primljen 40 dana!" Onda je odgovor na pitanje da je događaj već stvoren, vatra! Kada Allah kaže budi i ono bude. I ta vatra sada se materijalizuje i Meleci su dužni da je prenesu. Meleci je moraju prenijeti sa Sema'a na Sema'a. Koliko Sema'a-nebesa ima? Sedam! I stoga vatra mora proći kroz svih sedam nebesa prije se nego pojavi na zemlji. Poslanik nas je uputio da postoji Melek koji je zadužen za snove i vizije. I taj Melek je onaj koji komunicira sa nama. U snovima, događaj koji već postoji ali se još nije desio.

Ovo je naš način dokazivanja neosporne istine, postojanja gajba tj. nevidljivog svijeta. Moderna zapadna arogantna civilizacija, koja se smatra samoopsotojućom. I mi koji ne pripadamo toj civilizaciji mi smo kao Indijanci. Mi trebamo biti "civilizovani" od njih! Oni ne prihvataju da znanje može doći od nevidljivog svijeta. NE! Ne oni to ne prihvataju! I mi ih izazivamo. Ovo je izazov! Objasnite nam fenomen istinskog sna!? Sigmund Frojd je to mogao! Kada je Sigmund Frojd mogao objasniti snove koje je imao on lično. I on je uspostavio novi dio nauke koji se zove Psihoanaliza! Sada možete shvatiti koliko je važan istinski san ili istinska vizija. Zato što znanje može komunicirati sa nama. Direktno od Allaha s.w.t. preko meleka, kao poklon, nagrada od Alllaha svome sluzi!

Kada to znanje komunicira, tj. kada sam ga primio sinoć i kada sam u ponoć otišao mom komšiji i rekao mu za to! Vidio sma da će ti kuća izgoriti! Spavao sam i u snu sam vidio da ti kuća gori! Oni ne moraju prihvatit tu informaciju. Oni mogu birati da je prihvate ili odbiju! Ovo nije Kur'an nije riječ Allaha s.w.t. Znači znanje koje dolazi kroz istinske snove i vizije nije kvalifikovano kao znanje koje je spušteno i u borbi da ga prihvati cijelo čovječanstvo. NE! Imate izbor koji možete ga prihvatiti ili ne ako ne želite ga prihvatiti! U redu!

Još nešto prije nego krenemo dalje! Između onoga što dolazi od Allaha dobri snovi i istinski snovi, koji se može kvalifikovati kao najbolji san od svih snova!? I nemojte mi reči da je to sanjanje ženidbe sa nekom ženom! Da nije sanjanje poslanika? TAKO JE! TAČNO! Evo još jednog dipliomca mašAllah! Najbolji san koji možete imati je sanjanje poslanika! A poslije toga su snovi tj. sanjanje ostalih poslanika! A poslije toga sanjanje Meleka! A poslije toga sanjanje ashaba Poslanika s.a.v.s. A poslije toga je sanjanje Vaših mrtvih roditelja! Istinskih vjernika Muslimana! To su najbolji snovi koje možete imati.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ko god me vidi u snu, kao da me je vidio uživo! Jer šejtan l.a. ne može uzeti moj lik!" Sada! Samo oni koji su živi i koji vide poslanika svojim očima (u snu), njima je zabranjeno da crtaju poslanika. Znači samo oni, koji ga vide u snu mogu potvrditi. Ja sam ga uistinu vidio u snu! Poslije te generacije do dana današnjeg, ako ga vidite u snu, i ako imate svijesti u svome srcu, da je to uistinu bio poslanik, Vaš odgovor je da je moguće. da je to uistinu bio poslanik ili da Vas neko "vozo". Sjećate se Sadama Huseina? Sjećatel se da je on rekao da je njemu došao poslanik u snu i pokazao mu prema Džehenemu. Je li poslanik došao da vodi Sadama Huseina i da mu kaže gdje će uperiti rakete?!

Sadam Husein nije završio kako je mislio. Jedan učenjak iz Pakistana, koji je imao veliku popularnost i koji je imao dosta sljedbenika. On kaže da njemu poslanik rekao neke čudne stvari u snu! Da! Hoćemo li ići dalje u temu!? Stoga ako imate u snu da Vam se pojavi poslanik s.a.v.s. i ako ima svijesti u vašem srcu da je to uistinu bio poslanik a.s. onda zapamtite da je tačno i da je moguće da ste imali istinski san ali isto također moguće da ste „prevareni“. Snovi su rekao je poslanik a.s. tri vrste! Istinski san koji dolazi direktno od Allaha s.w.t. Oni su poklon od Allaha s.w.t. Ako ste imali lijep san kada ste se probudili, on je rekao morate klanjati 2 rekjata namaza! Kao zahvala Allahu s.w.t. i donijeti zahvalu.

Onda je rekao poslanik a.s. da snovi dolaze i od šejatana l.a. I ti snovi su poznati kao noćne more! Npr. Surja je imala san da je hodala nekim putem i vidjela neke momke kako igraju fudbala. I kada je vidjela pažljivije oni su šutali glavu. Igrali su fudbal šutajući glavu! Kada se Sureja probudila iz sna bila je sva oznojena i prepadnuta. Ovo je uistinu bila mora, moja glava se šuta. Šejtan l.a. se smijao, jer njegova nakana je i bila da izazove stres kod nje. Ovo je noćna mora koja je izazvala fitula. Allah te je počastio finom ženom. MašAllah! Ona je veoma lijepa djevojka, poslušna, skromna, zahvalna! I imaš sretan brak! Stoga je šejtan l.a. sada došao i pokazao ti u snu u kojem vidiš svoju ženu na plaži u noći punog mjeseca kako hoda držeći se za ruke sa prijateljem. Probudiš se ujutro i pogledaš lice u ogledalu, ti si ljut, i kad pogledaš suprugu ona se prepadne. Šta mu se desilo!? On kaže znaš šta sam vidio sinoć? Ali ona je nevina! I kaže kaži mi šta si vidio! I šejtan l.a. opet napada. I on kaže šta je vidio. Da je je vidio u naručju drugog čovjeka. I kad se probudio udarao je šakama od zid. I nakon 6 mjeseci desio se razvod jer je slomio njeno srce. Ona više nije mogla trpiti da ti sumnjaš u nju! Da ti je ona nevjerna! Ali ona je nevina! I kada se desi razvod, on Šejtan l.a. trlja rukama i kaže misija završena!

I poslanik kaže: Kada imaš san od Šejtana l.a., noćnu moru. Kada se probudiš iz sna okreni svoju glavu prema svome lijevom ramenu i pljuni 3 puta. Ovo se zove psihologija vjere. Pljucni 3 puta na lijevo rame. I onda ne pričaj o snu nikome. Ne čak ni svojoj nani!  NE PRIČAJ O SNU NIKOME!!!! Slušate li! I onda je rekao poslanik a.s. taj san neće uzeti korijena i izblijedit će i nestati! Ali ako nekome kažete o snu onda će uzeti korijen i šejtan l.a. će napasti ponovo. Ako opet progovorite o snu šejtan l.a. će doći opet! Također kaže ako ste imali noćnu moru i probudili se i želite ponovo spavati, šta će te uraditi? Promjenit ćete položaj, ako ste spavali na desnoj strani okrenite se na lijevu! Promjenite stranu na kojoj spavate.

I onda imate i treći tip sna! To su snovi koji dolaze od Vašeg vlastitog nefsa! Ljudsko biće je sastavljeno od Džisma! Ili Bedem koje je ustvari fizičko tijelo. I Kur'an govori o drugoj stvari. Ljudsko biće također ima RUH! Ali u osnovi ljudsko biće nije Bedem! Zato što će tijelo struhnuti, rastvoriti se nestati. U osnovi ljudsko biće nije ni Ruh, jer Ruh neće odgovarati Allahu s.w.t. Ruh neće biti nagrađen Džennetom ili kažnjen Džehenemom. NE! Osnova ljudskog bića je NEFS! Engleski ekvivalent Nefs bi bio? Možel neko reči? Desire - želja! Jesam li ispravno čuo? Želja! Nefs je "self" - biće, svoje ja, suština. Ponekad se zove i duša- soul. Ruh je spirit-duhovnost, duša. A džiasm je tijelo.

Nefs je ono što mi kažemo JA. Ovo je moja knjiga! Ovo je moja knjiga! Moje se odnosi na "self"-lično. To je nefs. Svako ko može reči JA! MašAllah nisam te vidio odavno! Ovo je moj tjelohranitelj. On je bio moj tjelohranitelj prošli put. Imali iko ko može reči JA!? Mogu li Meleci reči JA!? U redu staću! Moguli Meleci reći JA? Ne nemogu! Dobro! On je vidio  Meleke u pećini Hira! I Meleci su ga prigrlili i rekli mu Ikre - uči ! I kada su meleci nestali on je drhtao! On se tresao! Toliko je bio prepadnut i kazao je JA odoh kući! JA idem kući! I žurio se niz planinu! I dok je žurio ponovo je vidio Meleka! Na nebesima je stajao ogroman Melek! Pogledao je i Melek mu je rekao JA sam Džabrail a.s. a ti si poslanik od Allaha s.w.t.! JA sam Džebrail a ti si poslanik.

To je jedini put da je znao, da je on poslanik od Allaha s.w.t. Stoga Meleci imaju Nefs. Meleci mogu reći JA. Šta je sa Džinima? Mogu li oni reči JA! Jestel ikada upoznali Džina!? Hajde neko gdje je dokaz? Želim ćuti ono JA! Ja sam bolji od njega! Tačno!!!! Allah s.w.t. je upitao Iblisa: Zašto nisi učinio sedždu kada sam ti naredio? On je odgovorio Zašto bih JA to učinio? JA sam pohađao univerzitet u Singapuru i oni su me učili logici na univerzitetu! I ti se stvorio Mene od vatre a njega si stvorio od zemlje. JA sam bolji od njega! To su me učili na univerzitetu Singapur. I Meleci znači mogu reči JA i Džini mogu reči JA! Kao i ljudska bića mogu reći JA!

Šta je sa stokom? Magarcima, janjadima, psima, šta je sa drvećem, šta je sa kišom, šta je sa suncem? Šta je sa mjesecem, morem, oblacima? Šta je sa pticama, pćelama? Ništa više u Univerzumu, ništa više nema Nefs! Osim ovih tri! Znači Nefs je osnova ljudskih bića! I san također može doći ne samo od Allaha, ne samo od šejtana nego i od nefsa. I tu je gdje je zapadna psihologija odlikovana. Sigmund Frojd, Adolf Adler, ne mogu se sjetiti trećeg... Ova tri čovjeka su pioniri dijela znanja zvanog psiho analiza. Gdje možete otkriti, možete diagnosticirati mentalna oboljenja ljudi, analizirajući snove. San može biti izraz nećega što je unutar VAS! Recite mi svoj san i ja ću vam reći ko ste!

Ponekad san od nefsa, dolazi kao Rahmet od Allaha, kao mislost čovjeku slomljenog srca. I stoga je to faza i važna psihološka funkcija. Sljedeći primjer je 5 godišnja djevojčica. Ona ćuje lijepi kamion sa sladoledom u ljetnom dobu. I sva djeca koja žive u toj ulici istrčavaju da kupe sladoled. I ona pita mamu daj mi malo para. A mama kaže žao mi je nemam para. I ona onda sjedi pored prozora i gleda svu ostalu djecu kako kupuju sladoled. Onda gleda kamion sa sladoledom. I to malo srce je slomljeno. Neispunjena želja. Neispunjena želja može uticati na vaše zdravlje, kada je dovoljno jaka. Može izazvati patnju koja utiće na zdravlje. Čak može to biti i uzrok da umrete. I dok je ta curica spavala kamion sa sladoledom je opet došao. I pitala je mamu za pare da kupi sladoled. I mama joj je dala pare (u snu) i ona je otrčala do kamiona sa sladoledom i kupila sladoled. Vratila se kući, i sjela i sladoled je se "prosuo" po njenom licu i odjeći. I probudila se onda ujutro. TO slomljeno srce je i dalje tužno.

Ovo je jednostavan primjer koji svi razumiju! Uloga i funkcija snova koji je došao od vlastitog nefsa. I kao takav doprinosi nefsu da ojača. Kako bi se vratio u normalan stadij iskanja-traženja. Gladni ste! Nema hrane! I odete na spavanje praznog stomaka! Možda nećete moći zaspati, u takvom stanju. Onda san dođe sam! I sanjate mladu damu, i sanjate svašta. I u srcu vam se stvori prezir. Jer zbog tog sna nećete moći spavati. U protivnom bi mogli spavati.

Evo još jedan primjer sna u kojem Allah s.w.t. nam omogućava da povratimo stanje normalnog stadija. Da se neispunjena želja ispuni u snu. Ali ponekad, san dolazi da Vam kaže ono šta ste! To je lično izražava lično. Postali ste nesnosni lažac. Samo lažete i lažete toliko dok sve ljudi ne počnu govoriti: „Da mi kaže da sunce sija, ja mu ne bih vjerovao nego bih izašao napolje i pogledao da li uistinu sija!" To je zato jer je rekao dosta laži. I onda je došao Islam i Vi ste naučili, da ako su laži na usnama onda nema istine u srcu. I sada pokušavate ispraviti svoje ponašanje, i težite do stanja istine! I onda jednog dana kažete sebi, sigurni u sebe da ste riješili taj problem u ponašanju. Ne mogu više govoriti laži. To se dogodilo te noći. Te noći ste rekli da ćete biti pouzdani. U snu ste to rekli! ZAŠTO je došao taj san? Došao je zato jer imate još posla da "uradite"! I došao je na veoma privatan način da komunicira sa Vama.

Znači postoje sni koji dolaze od vlastitog nefsa, i koji imaju veoma važnu ulogu! Onda! Nije slućajno da je Allah s.w.t. naveo nekoliko snova u Kur'anu. Ne možemo to zvati slućajno! Koja sura u Kur'anu ima najviše snova? Jusuf! MašAllah! Tačno! I ako želimo studirati temu snovi, bolje da uzmemo Kur'an i studiramo snove koji se spominju u njemu! Koji je prvi san spomenut u Kur'anu? U terminu vremena, hronološki koji je prvi došao? Mogao bi biti san koji je došao Muhamedu a.s., ne on je došao posljednji! Koji onda? Da nije san koji je imao Jusuf a.s. u kojem kaže svom ocu o sinovima i planetama.  Dobro, ok! Reci te mi koji je san prvi koji je došao prije tog što rekoste? Jesteli čuli? Koji je san došao prije ovog sna? Jednu sedmicu prije?

Ibrahim a.s. ! O moj sine vidio sam u snu, imao sam viziju u snu, u kojem žrtvujem tebe! I kako je on (Ismail a.s.) odgovorio? Sin odgovara i kaže, lijep, lijep odgovor koji dolazi od sina! On ne samo da se slaže sa tim nego i više! On prepoznaje da to nije samo puki san! Ovo nije san tvog nefsa! Ovo nije san od šejtana! Sin je bio u mogućnosti da prepozna da je ovo san od Allaha s.w.t. Ne možete to prepoznati ako nemate NUR-a u snu! Teško da iko je mogao dati takav odgovor koji je on dao! On je momentalno prepoznao da je san odredba od Allaha s.w.t., koji je komunicirao sa Ibrahimom na taj način.

I Ibrahim a.s. je stavio glavu svog sina na panj. I bio je spreman da ga žrtvuje. Ja bih želio znati šta je bilo u njegovom srcu, jer ja vjerujem da nemamo cijelu priču ovdje! Vjerujem da imamo samo fragment te priče, i onoga što je spomenuto u Kur'anu. Mislim da ima više od ovoga. Onda ga je Allah s.w.t. pozvao. JA IBRAHIM! Po imenu ga je pozvao. Po onome što znamo to je ruhja, vizija!.  Ti si već ispunio misiju! Znači vizija nikada ne traži da žrtvuješ svoga sina! Nije ni bilo nikakve potrebe! Nikakvog zahtjeva za tim, za tebe da žrtvuješ svog sina! Ono što je vizija tražila od tebe je već ispunjeno! Ne moraš ići dalje! Ono što je vizija tražila od tebe je da prihvatiš žrtvovanje svog sina. I kada si to prihvatio o Ibrahime, onda će se to i desiti! Sada se dešava! Upravo će se desiti! Ta vizija će se tek desiti! Komunicirana je prije hiljade godina.

Arapsko proljeće je priprema za Arapsko "klanje". To Arapsko klanje, uništenje Arapa je povezano sa snom, jer je poslanik a.s. rekao: "Najbolji od onih koji su došli od Ismaila a.s. su Kinane!" I najbolji od Kinana su Kurejšije! I najbolji od Kurejšija su Benu Hašir a Ja sam najbolji od Benu Hašir!" TO je direktna linija od Ismaila a.s. i Arapa! Direktna linija! Zašto je Allah s.w.t. pitao Ibrahima a.s. da se složi sa ovim!? Žrtvovanje Ismaila a.s.? Time i žrtvovanje sjemena od Ismaila a.s.? Zašto ga je Allah s.w.t. pitao to? To je u ahiri zemanu! Žrtvovanje Arapa koje sada dolazi je dio prošlog Allahovog plana, koji ima za cilj trijumf istine koja će doći!

Da arogancija, krvoproliće, cionisti vjeruju da moraju pokoriti Arape kako bi mogli proglasiti Izrael vodećom državom na svijetu! I uništenje Arapa je dio plana Cionista, i Dedžala kako bi mogao upravljati svijetom. Ali Allah s.w.t je stvorio i Goga i Magoga. A to nije slučajno! U sahihu Muslimu se navodi: "Ja sam stvorio bića (hadis kudsi), toliko moćne da ih samo ja mogu uništiti! Goga i Magoga" Nebij Muhamed a.s. je spavao u kući svoje žene Zejneb r.a. u Medini. I imao je viziju u snu. Probudio se, i njegovo lice je bilo crveno tako jakom bojom. Šta god da je vidio u snu bilo je toliko teško, teško, teško! Je li to bio Džordž Buš?!

I kada se probudio rekao je: Wejluli Arab minšerin iktaraba - - TEŠKO ARAPIMA!" Zbog zla koje im se približilo! Šta je on to vidio? Nije rekao Teško Malajcima, ili Pakistancima, rekao je Arapima. I znači Gog i Magog će napasti Arape! Također je rekao danas je napravljena rupa u Redebu. Sura Kehf koristi 2 riječi. Riječ Sadr ali Zulkarnejn koristi riječ Redeb! Što znači redeb-brana! Znači poslanik je rekao nakon tog sna da je danas napravljena rupa u Brani goga i Magoga. Što znači da je puštanje Goga i Magoga iza brane počelo tada!!!!

Onda ga je Zejneb pitala, Hoćemo li mi biti uništeni? Vidimo koristi se pasiv a ne aktiv u rečenici. Hoćemo li biti i mi uništeni iako među nama bude onih pravovjernih? Hoćemo li mi Arapi biti uništeni od Goga i Magoga iako bude pravovjernih među nama? On poslanik a.s. je rekao: Na'am - DA! Kada ološ preovlada i danas ološ preovladava! O da! Oni imaju oči a nevide, oni imaju uši a nevide! I oni idu dalje, ubiše Gadafija! I srušiše Libijsku vladu! Ja nemam namjeru hvaliti i braniti Gadafija, ne to nije moj posao. Ali Gadafi je podržavao Palestinu a protivio se Izraelu! Protivio se i NATO savezu! A sada imate Cionističku državu Libiju. I vi im aplaudirate. Vi ste kao stoka!

Kada ološ preovlada onda će propasti Arapi! Ovdje je bio žrtvovan Ismail a.s. Ja mislim da napad na Iran koji Izrael uveliko priprema, ili UN ako želite, vjerovatno će se desiti Januar ili Februar 2012. Napad na Iran će voditi ka lancu događaja koji će se desiti, koji će eventualno kulminirati uništenjem Arapa! Moj Bože... Pogledaj! U suri Hadid  Allah s.w.t. kaže: On je PRVI i On je POSLJEDNJI, On je vanjsko koje se manifestuje i On je unutrašnje i On je istina." I ako želite studirati istinu morate se povezati sa onim koji je prvi i posljednji. I ovo je prva, ovaj san ova vizija. A ovo je zadnji, ovo je ahiru zeman. Stoga ovo je spektakularna demonstracija sna u Kur'anu!

Ona je došla na početku da donese važnu informaciju koja se tiče kraja! Ako bi  htio nastaviti sa ostalim snovima u Kur'anu, i onda nastaviti sa snovima poslanika a.s. i onda nastaviti sa snovima onih koji nisu poslanici, bili biste ovdje do sabaha! Stoga ću stati sa snovima iz Kur'ana i navesti jedan san od poslanika a.s. Poslaniku a.s. je došla jedna žena i rekla: O poslaniče a.s. desila se ružna, ružna ružna stvar!" Pita je poslanik a.s. šta se desilo? Ona kaže: sanjala sam u snu da se dio svjetlosti iz tvoje lampe prebacila u moju lampu." Poslanik a.s. se nasmiješio, Žena je bila preplašena, a on se smiješio. On joj je rekao: "Moje misli su Fatima da ćeš ti roditi dijete i da ćeš čuvati to dijete u lampi". To je značenje sna!

Snovi se moraju interpretirati a nema ni jednog univerziteta koji podućava tome! Nema učitelja koji uči studente tome! Ne možete to prostudirati iz knjiga. Allah s.w.t. odabire nekoga i kada ga odabere Allah ga ući tom znanju tj, o te'wil hadis. Te'wil znači interpretacija, hadis znači cijelo "tijelo" religijskih simbola, koji komuniciraju nekada putem snova a ponekad na neki drugi način. Ali oni se moraju interpretirati. Dedžal će jahati na magarcu! Koliko brzo će magarac putovati? A vi niste bili prošli put, na predavanju? Koliko brzo će magarac putovati? Brzo kao tojota kamri? Koliko brzo? Brzo kao oblaci! Te'wil hadis znači da morate prepoznati, jer se ponekad znanje dostavlja kroz simbole, vjerske simbole. I morate biti sposobni da prepoznate te simbole. A onda morate biti u stanju da ih interpretirate. Mi prepoznajemo vjerski simbol, leteći magarac. A mi kažemo da je leteći magarac već ovdje. To je moderni avion! Oni koji ne prihvataju da bilo kakvo vjersko znanje može doći poslije poslanika a.s. i njegovih ashaba. Knjiga znanja je sada zatvorena! Znanje dolazi samo iz Kur'ana i hadisa i od Eslafa. Ili kako ih zovu selefija.

Knjiga znanja je znači po njima zatvorena. Oni čekaju letećeg magarca! Muhamed a.s. je odmah prepoznao u ovom snu da je svjetlo iz njegove lampe završilo u njenoj lampi kao to da će on dobiti unuka! Snovi se trebaju interpretirati, a jedini oni koji mogu interpretirati su oni koji traže znanje direktno od Allaha s.w.t. Napisao sam knjigu na ovu temu, i zbog toga što ja već zadnjih 10-15 godina predajem i učim na ovu temu snova, ljudi su došli do zaključka da Imran Husein može tumačiti snove! A ako pročitate moje emailove imat ćete zabavu! Zabavljat ćete se! Toliko snova, interesantnih snova! Šejhu možetel mi protumačit san! Ne, ja nisam počašćen znanjem interpretiranja snova!

Ustvari, sada sam i uplašen! Ako je neko počašćen tim znanjem, teško njemu! Imat će lavinu snova koji traže tumaćenja! Neće imati vremena ni zašta drugo. Ako želite imati dobre snove onda, večerajte rano. Od suneta je da imaš večeru prije zalaska sunca ili odmah poslije zalaska sunca? Broj 2. Kada večeravaš nemoj prepuniti tanjir! NE! Bolje da ti je posljednje jelo lahko jelo! Američki sunet je da žuriš sa doručkom, žuriš kahvu pit. Američki sunet je jedenje sendviča u hodu. Američki sunet je da kada dođeš uveće s posla da uzmeš ogromnu večeru i sjediš i gledaš TV. To je "Američki sunet"! I kada zaspeš tvoja hrana se ne vari.

Sunet Muhameda a.s. je da uzmeš malo hrane. Tj. da uzmeš laganu hranu a ne tešku. Ako je uzmeš ranije, stomak će svariti hranu. Idete spavati nakon 1h ili 1,5h nakon jacije. I ako se držite suneta i spavate malo popodne (kailula), između podne i ikindije, i legnete 1h ili 1,5h nakon jacije, automatski ćete se probuditi ujutro i neće vam trebati alarm za buđenje. Automatski ćete se probuditi ujutro, odmorni, bez problema. I naravno što prvo morate uraditi ako ste oženjeni je da odete u kuhinju i napravite kahvu supruzi. Ona neće da pije kahvu koju sam ja napravio.

I onda imate vremena da klanjate salatul tehedžud, imate vremena da učite Kur'an. Moje obaveze su i to da u ovo doba imam na stotine mailova. Ponekad 15-godišnjak 16-godiš. iz Švedske mi piše. I ja im odgovaram svima. Ja se nadam da odovarajući njima možda pomognem nekome od njih a meni Allah s.w.t. oprosti moje grijehe. Sada, mnogo vremena provodim ujutro u meditaciji, pišući knjige Najbitnije pisanje je pisanje ovakvog jednog časa, predavanja. Ili odgovaram na mailove. Snovi ne dolaze tokom dubokog sna! Snovi dolaze tokom lahkog sna! I prvi sati vašeg sna, su duboki sni! A preostali sati spavanja su lahki snovi! Ali ima nešto u univerzumu što čini duboke sne težim poslije ponoći! Duboke sne ćete doživiti samo poslije jacije u ranim satima noći. Stoga što duže ostajete budni gledajući TV, i onda odete spavati, vjerovatnije je da se nećete naspavati! Konačno kada krenete na spavanje podiginte ruke i proučite dovu.

Brunei, Novembar 2011

Prijevod na bosanski epeace


 
O stranici dedzal.info