Islam i kraj historije

KrajZahvala pripada samo Uzvišenom Allahu. Salavat i selam naka su na Njegovog miljenika i poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., pečata svim vjerovjesnicima. Salavati i selami neka su na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Uzvišeni Allah kaže: ‘On je poslao Poslanika Svoga s Uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!’ (48:28)

Počinjemo sa Allahovim blagoslovljenim imenom. Slavimo Ga i veličamo na način na koji je On zadovoljan da bude slavljen i veličan. Molimo se za mir i spas svih Njegovih plemenitih poslanika, a posebno posljednjeg od svih, Muhammeda, s.a.v.s.

Braćo i sestre, esselamu-‘alejkum.

Naša današnja tema je ‘Islam i kraj historije’. Možda vam je neobična tema jer ćemo kroz historiju pokušati objasniti buduće događaje. Mi smo imali sreće dok smo studirali na Fakultetu islamskih nauka u Pakistanu da izučavamo predmet ‘Filozofija historije’. I imali smo velikog alima koji nam je predavao taj predmet, dr. Burhan Ahmed Faruki, rahimehu-Allah. Šta je historija? Je li to samo skup informacija i podataka o nekoj prošlosti? Većinom prepravljanih i izmišljenih podataka?! Kao što i danas imamo prepravljanje historije. Svi se sjećamo terorističkih napada 9/11 koje pripisuju muslimanima, a mi znamo da je to LAŽ.

Poslanik, a.s., nas je obavijestio da će doći vrijeme velikih laži i obmana. Budite oprezni! Kako nekada tako i danas, dušmani pišu i prepravljaju historiju, pišu knjige historije, a koliko su one utemeljene na istini, to njih ne zanima. Zato ponovo pitam, je li istina samo što oni napišu ili ima još jedna verzija događaja. Postoji li početak nekog događaja? Postoji li POČETAK historije? Ako postoji, onda mora postojati i KRAJ nekog događaja, tj. kraj historije.

U Islamu imamo odgovor na ova pitanja, ali prvo ćemo pogledati ukratko šta oni kažu, šta njihove knjige kažu o ‘početku i kraju’ historije. A, svi se kunu da slijede ISTINU. Danas imamo na stotine miliona Hindusa i Budista u svijetu. Oni govore da historija teče u CIKLUSIMA. Kada se jedan ciklus završi – drugi otpočne. Tako historija uvijek teče kružno. Prema njihovom učenju, mi se rodimo, živimo i umremo, a zatim se ciklus opet obnovi, pa se ponovo rodimo, živimo i umremo. To oni zovu REINKARNACIJA. Da bi okončao to stalno ‘obnavljanje’ historije, da bi prekinuo taj kružni tok, moraš doseći čistoću duše koju Buda naziva NIRVANA. Kada dosegneš takvo pročišćenje duše, onda se tvoja duša spaja s ‘Vrhovnom Dušom’. Tako se prekida taj ‘kružni tok’ reinkarnacije.

Iako oni tako vjeruju, opet zaboravljaju da se, prema njihovom učenju, taj ciklus ne može okončati dok se ISTINA na potvrdi, dok Istina ne ispliva na površinu. Znate li da i u hinduizmu postoji učenje o ‘Svetoj Zemlji’ koju oni zovu Bharat? Prema njihovom učenju, Istina mora pobijediti u Bharatu da bi se okončalo ‘kruženje’ historije (vremena). I oni vjeruju da će se to jedan dan desiti. To možete primijetiti i na njihovom političkom uređenju u Indiji. Iako je Indija sekularna država, neprestano radi na buđenju nacionalne svijesti o Bharatu (Svetoj Zemlji) i kraju vremena kada će hinduizam pobijediti i kada će Bharat zaživjeti.

Šta nam ovo govori? Pa ovo nam nagovještava velike probleme a vjerovatno i krvave ratove. Ne piše se dobro ni Pakistanu, ni Afganistanu, ni Bangladešu ni ostalim susjednim državama. I oni su zaluđeni ‘Svetom Zemljom’ i konačnim trijumfom hinduizma tako da će na taj način podići narod da ratuje za ta lažna uvjerenja. Ne zaboravimo da je Indija nuklearna sila. Ako dođe do sukoba posljedice će biti strašne. A sve nas vodi tim sukobima. Kola su krenula nizbrdo i zaustavit se mogu samo na dnu kada se razbiju.

Pored njih, imamo kršćansko i jevrejsko tumačenje kraja historije. Ali, prvo ćemo se dotaketi nove ‘religije’ koja je nedavno isplivala na površinu. Ta ‘religija’ je postala za kratko vrijeme najdominantnija ‘religija’ u povijesti ove planete. Hinduizam i budizam su stari hiljadama godina. Judaizam je star hiljadama godina. Kršćanstvo i Islam traju preko 1000 godina. Ali, ova religija se pojavila juče a već DOMINIRA! To je moderna zapadna civilizacija ili Novi svjetski poredak (New World Order - NWO). Malo kasnije ćemo se vratiti na njih. Moramo ići ‘step by step’ da bi pronikli u njihovu podlost.

Kršćanstvo je stanovišta da je historija otpočela sa stvaranjem Adema (as). Takvo učenje podržavaju i jedaizam i Islam. To je ljudska historija! Imamo historiju svemira na jednoj strani i historiju čovjeka na drugoj. Prema tome, naša historija je otpočela IZVAN ovog svijeta, izvan ove dimenzije u kojoj smo sada. Allah je naše ‘roditelje’ stvorio izvan ovog današnjeg svijeta i dimenzije. Adem (as) i Havva (ra) su stvoreni i nastanjeni u Džennetu a nakon određenog perioda desili su se događaji koji su uvjetovali ‘početak’ naše historije.

Pod nagovorom ‘bića – zla’ oni su napravili prekršaj i morali su život nastaviti na Zemlji. Međutim, moramo napomenuti da to ‘biće – zla’ nije stvoreno kao takvo. Iblis je džin a Allah kaže: ‘A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju’. (51:56) Šta se onda desilo pa je postao ‘biće – zla’? Dopustio je da zlo nadvlada dobro u njemu, pa je odbio pokornost Allahu, te je udaljen od Milosti Allahove. Kada se to desi, onda niko nije u stanju savladati svoje unutrašnje zlo. Pobijediti naše unutarnje zlo možemo samo uz pomoć Allaha Uzvišenog.

Iblisu i melecima je bilo naređeno da učine sedždu poštovanja Ademu (as). Svi meleci su bez ikakvih logičkih analiziranja učinili sedždu i pokorili se naredbi Uzvišenog. Međutim, Iblis odbija da učini sedždu riječima: ‘Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?" – upita Allah. – "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače" – odgovori on.’ (7:12) Kako vidimo, Iblis je slijedio svoju ograničenu logiku koja je lišena produhovljenosti te je pao na iskušenju. Njegovo ‘unutrašnje oko’ je oslijepilo a ovo ‘vanjsko oko’ je uvijek sklono obmani i površnom analiziranju, tako da ga je lahko zavarati i obmanuti. Tako je Iblis postao kafir – nevjernik kojeg čeka vječna patnja. Isto će biti sa svima onima koji samo ograničenim ‘vanjskim okom’ budu vagali istinu jer će zastraniti i skrenuti s Pravog puta.

Prema kršćanima i jevrejima, Iblis je nakon svog nevjerstva pozavidio čovjeku i odlučio mu se osvetiti. Ali, po njima, on je prvo zaveo ženu a zatim je ona zavela čovjeka. No, prema Islamu nije tako! Prema Islamu Iblis ih je zaveo oboje. Iskoristio je njihovu slabost i zaveo ih oboje. Takvi smo stvoreni (kao slabi) i Iblis je to iskoristio i zaveo ih oboje. ‘A čovjek je stvoren kao nejako biće’. (4:28) Znači, ne nosi samo žena krivicu grijeha nego i čovjek, zato Islam pokušava da ispravi tu hiljadugodišnju diskriminaciju nad ženama.

Od tog momenta, naša historija se odvija na Zemlji. Prema kršćanstvu, vrhunac te historije se desio kada je… Molim Allaha da mi oprosti na ovim riječima… Vrhunac se desio kada je Bog odlučio da se pojavi u ljudskom liku, da se utjelovi u čovjeka i da se pojavi na Zemlji kao Isus. To je za njih tačka prekretnica historije. Od tog momenta ljudsko čovječanstvo samo nazaduje. A ta dekadencija će trajati sve dok se opet ‘bog’ ne pojavi na Zemlji i razvrsta vjernike (kršćane) od nevjernika (svih ostalih). Vjernike će nagraditi vječnim blagostanjem a nevjernike će kazniti ognjem. Znači, i oni vjeruju u ‘kraj historije’.

Po njima, kada se ‘bog’ opet vrati na Zemlju, on će se vratiti u Jeruzalem, u Svetu Zemlju. Tu će ‘bog’ potvrditi da su kršćani bili jedini na istini. Zato se i kršćani zaluđeno bore da se obnovi Sveta Zemlja, tj. da se obnovi Jeruzalem i Sveta Država Izrael. Pa kada se 1948. obnovio Izrael, mnogi kršćani su to podržavali i vjerovali da je to početak njihovog procvata i povratka ‘boga’. To je Izrael kojeg su utemeljili još davno David (as) i Solomon (as). To je najbolji znak da su oni (kršćani) u pravu i da će ‘bog’ uskoro doći na Zemlju i potvrditi njihovu istinu.

Upravo ovo učenje (i židovsko) ima strašnog utjecaja na globalnu svjetsku politiku koju agresivno forsira Amerika. Pa čak i familija Buš vodi vanjsku politiku koja je utemeljena na ovom učenju, na ovoj viziji kraja historije čovječanstva. I jedinu prepreku na tom putu im predstavljaju Islam i muslimani. Zato i jeste Amerika sve snage upregla da pokori ili oslabi muslimane kako bi se taj ‘kraj historije’ mogao ostvariti. Ne trebaš više biti akademik da uočiš kako se cijeli (kršćanski) svijet priklonio Americi koja vrši ‘svetu misiju’ pripremanja terena za dolazak ‘boga’ na Zemlju.

Kakav je židovski pogled na kraj historije? Pa slično vjeruju kao i Hindusi. I oni vjeruju kako su samo oni odabrani narod koji nosi istinu i koje će Bog nagraditi za to. Oni su odabrana elita. Svi oni isto misle i vjeruju. I kršćani, i budisti, i hinduisti, i židovi misle kako jedino oni nose istinu i kako su odabrani narod koje će Bog nagraditi Kraljevstvom nebeskim. Raj je rezervisan samo za njih. Zlatno doba židovstva je bilo kada je David (as) uspostavio Svetu Državu Izrael koja je dominirala čovječanstvom iz Jeruzalema. Zatim je njegov sin Solomon (as) u Jeruzalemu izgradio Hram-Mesdžid odakle je vladao cijelim dunjalukom. (O tome se govori u 34. kur’anskoj suri pa bi bilo korisno pročitati).

Znači, tada je Izrael bio ‘vladajuća sila’ (The Ruling State). Ali, šta znači ‘vladajuća sila’? Šta to podrazumijeva? Da li to znači da moraš vladati nad svakim centimetrom prostora u nekom zabačenom predgrađu Čikaga? Da li to znači da moraš vladati nad svakim centimetrom prostora u nekom zabačenom predgrađu Bombaja? Naravno da ne! Termin ‘vladajuća sila’ koristimo za onu državu koja ima dominaciju u svijetu, koja se za sve pita, čije se odluke poštuju, čiji se zakoni kopiraju, kojoj se niko ne želi usprotiviti isl. Znači, to je država koja nema rivala.

Eh, tada je Izrael bio vladajuća sila svijeta. Oni se nadaju ponovnoj uspostavi takvog Izraela. Prema njihovom učenju, historija svijeta se neće završiti dok se opet ne obnovi Sveti Izrael koji će opet dominirati svijetom. To zlatno doba judaizma se mora obnoviti. A, da bi se to desilo, Obećani Mesija se mora pojaviti u Jeruzalemu odakle će zavladati svijetom. Kada se on pojavi, to će biti jasan znak da su jedino Židovi bili na istini, a svi ostali u zabludi. Na osnovu toga i kršćani zadovoljno trljaju ruke jer i oni čekaju istog Mesiju. Samo što nije stigao. Mnogi znakovi (predznaci) su se ispunili a najvažniji od njih je Država Izrael. Kada se ‘obnovi’ Izrael, to je najbolji znak da je dolazak Mesije sasvim blizu.

Međutim, Židovi zaboravljaju da su dva puta bili žestoko kažnjeni zato što su raskidali ugovor s Allahom. Sveta Zemlja im nije data bezuslovno! Sveta Zemlja je bila njihova samo onda dok su poštovali ugovor s Allahom, tj. dok su živjeli onako kako je Allah tražio od njih. O tome se jasno govori u Starom Zavjetu, tj. pet knjiga Mojsijevog Zakonika. Ako neko ima želju neka pročita to, pogotovo neka obrati pažnju na Ponovljeni Zakon koji jasno govori o tome da Židovima Sveta Zemlja nije data bezuslovno. Kada su oni okrenuli leđa Objavi, bili su kažnjeni za oholost i drskost te su dva puta bili izloženi teškoj kazni. Preko 2000 godina su bili lutajući narod bez svoje države, bili su stotinama godina roblje i to poniženje koje ih je pratilo stotinama godina uspjeli su ublažiti tek u Hilafetu.

Jedina država gdje su mogli slobodno živjeti kao ostali ljudi je bio Hilafet a danas nam to vraćaju lažući na Islam i vršeći genocid nad Palestincima. Oni misle da je uspostava države Izrael njima božanski dar koji je svima pokazao kako su oni odabrani narod. Oni to zovu ‘oslobađanje’ Izraela. Međutim, je li to oslobađanje? Tu i leži njihov najveći problem! Kroz cijelu svoju povijest, Židovi stalno izvrću istinu, svaki svoj grijeh oni opravdavaju i prikazuju ga kao boljitak za sve. Oni su najbolje opisani u ajetu: ‘Kada im se kaže: Ne remetite red na Zemlji! – odgovaraju: Mi samo red uspostavljamo! Zar?! Uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.’ (2:11)

I prosječno inteligentan čovjek zna da današnji Izrael NIJE SLOBODAN. Dok je Hilafet bio, Sveta Zemlja je bila slobodna, u njoj je svako imao ista prava. Najbolji dokaz tome je što su Židovi iz Evrope bježali u Hilafet tražeći spas od Crkvene Inkvizicije. A danas nam to vraćaju tlačenjem i lažima na nas. Samo bolestan čovjek može reći da je Izrael oslobođen! To je svima jasno – osim Židovima. Kako postoje, stalno istinu izvrću i nered stvaraju. To je narod kojem je Allah najviše poslanika slao, a oni su ih u laž utjerivali i mnoge na pravdi Boga ubili. I tog Obećanog Mesiju što čekaju su ‘ubili’ – samo što oni to ne vide. Iako im je Allah poslao Obećanog Mesiju, oni ga nisu prepoznali zbog sljepila njihovog unutrašnjeg oka.

Preko 2000 godina oni čekaju Mesiju da ih spasi i da obnovi Sveti Izrael koji će dominirati nad cijelim svijetom. Evo, danas je Izrael obnovljen, oni polako nastoje preuzeti titulu ‘vladajuće sile’ od Amerike kako bi se ostvarilo proročanstvo. Ali, prvo moraju oslabiti Ameriku da bi oni postali vladajuća sila. Da bi to postigli moraju oboriti američku ekonomiju a to će uraditi tako što će obezvrijediti američki dolar. I mi svi danas vidimo kako američka ekonomija postepeno propada. Samo, moramo shvatiti da to nije SLUČAJNO! To je dobro osmišljeni plan Cionista kojim će Izrael preuzeti titulu vladajuće sile i kome će se svi morati pokoriti. A, u Bijelu Kuću su postavili crnca (Obamu) kako bi narod imao koga okriviti za krah i bijedu. Tako oni zamišljaju kraj historije.

Od nedavno na sceni imamo nove ‘gospodare’ koji nude novu ‘religiju’. Pojavili su se sasvim misteriozno a već dominiraju planetom. Što ih više analiziramo sve više imamo pokazatelja da je ta nova religija ustvari ‘sunce sa zapada’ koje je najavljeno kroz hadise. Zašto? Sve do pojave Zapadne civilizacije, ISTINA je uvijek dolazila s ISTOKA, tj. sve nebeske objave su dolazile s istoka. Međutim, Zapadna civilizacija se nameće kao rival ISTINI pa, umjesto prave istine nudi ‘novu istinu’, tj. LAŽ, ali većina to ne primjećuje. Obmanuti su jer im je duhovno oko slijepo, a ovo ‘vanjsko oko’ je uvijek bilo lako zavarati i obmanuti. Prosječni mađioničar će naše ‘vanjske’ oči zavarati a kamoli Dedžal koji svoju vještinu usavršava hiljadama godina. On je na čelu te Moderne zapadne civilizacije ili Novog svjetskog poretka (New World Order – NWO) koji obmanama nastoji masu odvojiti od PRAVE ISTINE nudeći im ovozemne čari. To je upravo ono ‘Sunce sa zapada’ koje je najavljeno u hadisu!

NWO želi biti rival istini koja je došla s Ibrahimom (as). Želi biti rival istini koja je došla s Davudom i Sulejmanom (as). Želi biti rival istini koju danas još samo Islam njeguje. Dedžal kroz dunjalučke čari nudi alternativu islamskom učenju i tako kupuje masu. Ljudi svjesno prodaju vječnost za kratkotrajne užitke. Ne vide da su uhvaćeni u kandže Dedžalovog sistema koji će ih sigurno upropastiti i uništiti. Taj NWO nije nastao SLUČAJNO! Neko strašno inteligentan, daleko superiorniji od čovjeka, je planer tog sistema. Čovjek ne može osmisliti sistem u kojem će pokoriti cijelu planetu. Ali, da bi to mogao prepoznati, moraš imati razvijeno unutrašnje oko koje se ne može obmanjivati materijom i blatom. Ne smijemo biti od onih koji imaju oči – a njima ne vide! Ne smijemo biti od onih koji imaju uši – a njima ne čuju! Ne smijemo biti od onih koji imaju pamet – a ništa ne shvaćaju! Ukratko, ne smijemo biti STOKA!

 

Oni koji tako rade su gori nego stoka. Svako onaj koji obara glavu pred istinom samo zato što će izgubiti posao, što će izgubiti zeleni karton, što neće dobiti promaknuće isl., je upravo onaj koji je opisan u ajetu: „Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori.“ (El-A’raf: 179) Hvala Allahu pa ima i onih koji vide svojim očima istinu. Ovo se ništa slučajno ne dešava. Mora postojati neko objašnjenje ovih naglih i čudnih promjena u svijetu.

NWO svoje viđenje i učenje temelji na nikad dokazanim teorijama Darvinizma, te na filozofskom učenju poznatih ateista F. Niče-a i Hegela. Svi oni zastupaju mišljenje kako se čovječanstvo evolucijski razvija, tako da je ovo danas vrhunac dostignuća čovjeka, a sve vjere su prevaziđene. Za njih su vjere zastarile za ovaj period. Zapad progres vidi u stalnom prihvatanju novih običaja i ponašanja, a odbacivanje starih jer oni koče napredak. Pa, pošto je NWO došao posljednji, on je objedinio sve pozitivno u jednu cjelinu i tako je danas ‘superioran’ nad svim ostalim vjerama. Iako na Zapadu postoji sloboda ispoljavanja vjere, to je zabluda jer, kod njih vjera ne predstavlja ništa sveto. Sasvim je normalno na Zapadu nositi križ – a istovremeno go hodati po plaži; ili tetovirati križ – a nemoralno živjeti; ili živjeti u homoseksualnom braku – i govoriti da je to Bog tako želio isl. Znači, njima vjera ne predstavlja ništa sveto. A kada se to desi, onda ljudi sami sebi IZMIŠLJAJU vjeru koju slijede, a pravu Istinu odbacuju.

To upravo Iblis i Dedžal i žele da se desi. Samo nad takvima oni imaju mogućnost manipulacije. Pravim vjernicima oni ne mogu ništa. "Ti (Iblisu) nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih." (Hidžr, 41) Zato oni i guraju vjeru samo u muzeje. Iz dana u dan na Zapadu se zatvaraju crkve jer više nema nikog da ih posjećuje. Zapad se okrenuo novoj vjeri koju nudi NWO i slijepo slijede nešto što će ih odvući u ponor i provaliju. Novi svjetski poredak (NWO) je sada zamjena za sve. Međutim, on krije jedno zlo koje se vanjskim okom ne vidi. Nudi bezbožni poredak (sistem) koji reguliše naš život. Za Boga nema mjesta u tom poretku jer Bog zabranjuje da se živi preko tuđih leđa. Svako mora pošteno raditi i zarađivati a ne lagati i obmanjivati. Bog traži slobodu a oni nude robovlasništvo. Bog traži mir a oni vrše agresiju gdje god mogu. Zato je vjeri mjesto u muzeju.

 

S vanjske strane taj sistem sija kao zlato pa je zato primamljiv i masa ga slijedi, a s unutrašnje strane je obično blato koje ima za cilj da pokori i porobi cijelu planetu kao nikad u povijesti. Koristeći modernu tehniku i tehnologiju u mogućnosti su da mijenjaju našu svijest vrlo brzo. Bukvalno nas kupuju materijom a mi to ne osjećamo. Samo prije 10 godina mobitel su mogli nositi samo tajkuni. Danas mobitel nosi svako dijete. Neki nose po 2-3 mobitela. Pa više se ne može čestito ni ručati niti kafa popiti a da nas ne prekine zvono mobitela. Nekada pomisliš da je čovjek poludio, da priča sam sa sobom, kad on ima bubicu u uhu i razgovara s nekim, dogovara projekte ili dogovara kafu.

Pa čak danas imamo i ‘novu etiku’ jer, ako se ne znaš ponašati s mobitelom, onda si seljak. Moraš poštovati ‘novu etiku’. Kada Allah traži od čovjeka da pazi na etiku (ahlak), mnogi ne mare na to, nije to toliko bitno. A kada zapadna nemoralna civilizacija traži da poštuješ ‘novu etiku’, eh, onda se to mora poštovati jer ćeš ispasti seljak. A, to je veliko zlo! Ne smiješ to sebi dozvoliti! Subhan-Allah, kako smo samo postali licemjerni. Allahove propise izbjegavamo a Dedžalove poštujemo i čudimo se kako su muslimani jadni i poniženi. Svojim očima gledamo ostvarenje hadisa Poslanika, a.s., u kome je rekao: “Skoro da se primaklo vrijeme kada će narodi na vas navaliti kao što gladni navale na jelo. Hoćemo li biti malobrojni. Ne reče Poslanik. Biće vas mnogo, ali ćete biti poput morske pjene. Allah će iz srca vaših neprijatelja izbaciti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti VEHN. Šta je to vehn Božiji Poslaniče? Zavoljet ćete Dunjaluk a prezirati Ahiret.”

Naši stariji, očevi i dede, su na hadž putovali brodovima. Danas neće niko ni da pomisli na takav hadž. Ako bus nema klime, ne dolazi u obzir da idem na hadž, a kamoli brodom. A oni imućniji neće da pomisle na hadž busom, da ne govorimo o brodu. Niko neće nikakve tegobe da ima! Mi smo vjernici samo dok nam sve ide ‘niz dlaku’ a čim nešto krene ‘uz dlaku’ tek onda ispliva naš vjerski karakter. Polako ali sigurno, Zapad nas je učinio robljem, svi smo postali OVISNICI o Dedžalovoj tehnologiji. Tako on danas masu drži u šaci, ogromna masa mu robuje radi ovisnosti o modernoj tehnologiji, a okreće leđa božanskoj Uputi. ‘Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: "Kada će već jednom Allahova pomoć!?" Eto, Allahova pomoć je zaista blizu.’ (2:214)

Većina današnjih vjernika, bilo koje vjere, drži se parole: ‘Dok mi je dobro, biću vjernik, ali ako bude neke tegobe, e onda ću slijediti bezbožni sistem koji mi nudi blagostanje’. Ovi moderni vjernici se drže nove logike kojom opravdavaju i najveće grijehe. Oni govore: ‘Pa nije Bog zabranio da vjernik vozi dobro auto, može i vjernik voziti novo i dobro auto’, isl. Naravno da može, međutim može ga voziti tek kada ga pošteno zaradi i kupi bez kamate. Svako onaj koji kupi luksuzno auto a otplaćuje ga kamatnim ratama, neka dobro zna da čini VELIKI HARAM, haram koji je kod Allaha teži nego učiniti blud s bližom familijom. Postali smo ovisnici o Dedžalovoj tehnologiji i sada nastojimo svoje velike grijehe opravdavati na razne načine. Upravo ono što je Dedžal i planirao. Udaljava nas od Objave a ohrabruje nas da raspravljamo o Allahovim propisima. Pa, ono što nam se ne sviđa, to ne moraš slijediti, a šta nam paše, to ćemo slijediti. Tako je prije 1700 godina obmanuo kršćane pa oni danas javno rade na desetine velikih grijeha opravdavajući to rečenicom: ‘Bog je milostiv’. Naravno da je Bog milostiv, ali je također Bog i srdit pa je obećao da će teškom kaznom mučiti one koji okrenu leđa Njegovoj Uputi a prihvate ‘uputu’ nekoga drugog.

Bog je i u Bibliji zabranio idolatriju a Crkva i kršćani se mole kipovima Isusa i Marije. Bog je i u Bibliji zabranio razvrat i nemoral a kršćanski Zapad grca u tom grijehu. Bog je i u Bibliji zabranio razgolićavanje žena a kršćanski Zapad to ne želi da poštuje jer ih ‘ograničava i sputava’. Bog je i u Bibliji zabranio alkohol a kršćanski Zapad alkohol koristi čak i u crkvama. Bog je i u Bibliji zabranio rat a kršćanski Zapad opstoji samo zahvaljujući ratovima. Sva njihova ekonomija ovisi o ratu, dok ima rata, njihova ekonomija misteriozno raste, dok nema rata, odjednom su neke krize i recesije. Bog je i u Bibliji zabranio samoubistvo a kršćanski Zapad milijarde troši na psihijatre koji bi trebali pomoći omladini da se nose s problemima i da samoubistvo nije rješenje. Takvih primjera ima još, ali nadam se da će i ovo biti dovoljno da se shvati koliko su zastranili. Okrenuli su leđa Objavi i sada grcaju u jadu i grijehu iz kojeg nema izlaza osim povratka Bogu.

 

Znači, na Zapadu su usta puna riječi o Bogu, ali djela su im sotonska. Za takve direktno Allah govori da nisu vjernici: ‘Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!" – a oni nisu vjernici’. (Bekare, 8) Bilo ko od nas, kada okrene leđa Objavi, on biva prepušten sam sebi. Allah od njega podigne Svoju milost i on tada luta nezaštićen od obmana Iblisa i Dedžala. Svi smo mi na ovom svijetu pod iskušenjem i testiranjem kroz koja ćemo pokazati (dokazati) koliko smo stvarno odani istini. Zato kažem, ovaj NWO je veliko iskušenje za sve nas. Allah Uzvišeni je odredio da oni budu iskušenje za nas. Nisu oni ‘moćni’ pa da oni rade šta žele. Samo je Allah Moćan i Kadar. NWO je iskušenje koje će omogućiti da ispliva na površinu ko se zaista trudi da bude pokoran Allahu a ko se trudi da bude pokoran Iblisu i Dedžalu. Pokazaće se jasno ko su iskreni Allahovi robovi a ko žudi za blatom i bezvrijednom materijom.

NWO se sasvim misteriozno pojavio na Zemlji a strašno su povezani s manjom grupom ljudi koja voli da otima avione i koja voli da kontroliše nebo. To je jedna mala grupa koja je opsjednuta krađom i koja je opsjednuta dominacijom. Naravno, radi se o Cionistima. Samo, žalosno je to kako se Zapad (kršćanski) sprijateljio s Cionistima (Židovima) kada su 2000 godina bili smrtni neprijatelji. Nekada neprijatelji – a sada saveznici. Možete li to zamisliti? To je ona grupa za koju Allah kaže: ‘O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.’ (5:51) Znači, Allah nam je opisao prije 1400 godina ko su pripadnici NWO. To su oni kršćani i oni Židovi koji su sklopili međusobni savez kako bi ratovali protiv Istine, a također, njihov je i onaj koji od muslimana uđe s njima u savez. Oni imaju isti CILJ a to je obnova Svete Države Izrael iz koje će lažni Mesija (Dedžal) vladati svijetom. Svako onaj ko im se priključi i pomogne u tom cilju je poput njih – nevjernik.

Oni su opsjednuti Svetom Zemljom a potiskuju sve vjere u muzeje. Zamislite taj apsurd. Jedino vjere govore o Svetoj Zemlji a oni ih guraju u zaborav. Na osnovu čega se onda bore za Svetu Zemlju? Kome treba slobodna Sveta Zemlja i obnova Izraela? Treba samo Cionistima koji su iskoristili to da obmanu mase kako bi preuzeli vlast nad cijelom planetom. Da bi to ostvarili oni stalno izmišljaju ratove preko kojih samo oni NAPREDUJU a svi ostali PROPADAJU. Tako su 1914. otpočeli Prvi svjetski rat samo kako bi oslabili Otomansko carstvo (Hilafet) jer ga sami nisu mogli oboriti. Nijedna samostalna država nije mogla parirati Hilafetu, ali kada se formiraju savezi, eh onda se može napasti. Isto to i dan danas rade. Kada svu javnost uvjere da je Afganistan prijetnja svima (iako nije) i kada se formiraju vojni savezi (NATO) tek onda oni pokažu svoju snagu i napadaju.

Nakon obaranja Hilafeta, Britanija otpočinje borbu za priznavanjem Izraela, iako do tada nikakve dodirne tačke nije imala s njima. Britanski general Edmund Allenby je tada izjavio: ‘Danas smo konačno završili križarske ratove’. Znači, oni stoje iza Križarskih ratova kojima su nastojali oboriti Hilafet 1000 godina kako bi pripremili teren za dolazak Lažnog Mesije. Sjećate li se da je istu rečenicu izgovorio i G. Buš kada su napali Afganistan? I on je rekao da otpočinju novi Križarski ratovi. To je javno rekao! Kasnije je pod pritiskom medija pravdao sebe kako je to bilo u afektu. Zamislite to licemjerstvo. Video o tome se još može naći na You Tube koga zanima.

Cionisti su osnovali državu Izrael, oni su vratili Židove u Izrael, i oni su dali samo njima pravo da žive u Izraelu. To oni zovu ‘oslobađanje’ Izraela. A podli plan koji kriju će uskoro izaći na vidjelo. Sada imaju sve uvjete da Izrael preuzme ulogu vladajuće sile svijeta. Sada je red da se obračunaju s Amerikom. Moraju njenu ekonomiju oboriti a to će uraditi tako što će obezvrijediti US dolar i sav papirni novac. Također, konačni cilj traži i da se Arapi pokore. Kako vidimo, uskoro ćemo svojim očima gledati raspad papirnog novca i US ekonomije, a također ćemo gledati dominaciju Izraela nad Arapima.

Zato mislim da će ‘Arapsko proljeće’ prerasti u ‘Krvavo proljeće’. Zašto? Pa Izrael će (a već to radi) kroz Arape predstaviti Islam dekadentnim i kao prijetnju globalizaciji koju će oni (Cionisti) morati otkloniti. Oni će morati spasiti svijet od Islama. Tako će izvršiti vojnu intervenciju na Arape (a već je počela) i prisiliti ih da se pokore modernim zakonima. Na to zlo nas je Poslanik, a.s., davno upozorio kada je rekao: ‘Teško li se Arapima od zla koje im se primakelo’. Ovaj hadis je u Buhariji a rijetko ga možemo čuti. Hadisi koji govore protiv Židova (Cionista) se rijetko mogu čuti. Ne smije ih više niko govoriti javno. Sve vlade, i arapske i naše, su postale marionete Dedžalovog (cionističkog) sistema pa više ne smije niko da govori. Islam se sveo samo na pojedince. Subhan-Allah.

Pored toga, Cionisti da bi ostvarili potpuni cilj, Rusija i Kina se moraju pokoriti. I oni moraju pognuti glavu i kleknuti na koljena kao Arapi (Vlade). Svijet je dopustio Židovima da sve kontrolišu i oni će sutra prisiljavati sve da im se pokore. Ako si poslušan – imaćeš nafte, ako nisi, nema nafte. A, prije toga su uredili cijelu planetu da ovisi o nafti. Svaka mašina ovisi o nafti, pa ako nemaš nafte, nemaš ni proizvodnje a to znači da nema ni života. Kako mudro i podlo su to sve isplanirali. Većinu planete će držati u šaci. Ali, ne i Rusiju. Rusija je nuklearna sila – ona se neće pokoriti. Kina je nuklearna sila – ni ona neće klečati. Zato je sada izvjesno i običnom čobanu da nam uskoro prijeti veliki sukob (rat) između velikih sila. Na jednoj strani Cionisti sa saveznicima, a na drugoj strani Rusija sa saveznicima.

Po meni, a možda i griješim, taj rat je od nas daleko između 20-25 godina najviše. Biće strašno destruktivan za sve. Ja mislim kako će doći do upotrebe hiljada nuklearnih raketa koje će većinu stanovništva zbrisati sa zemlje, a oni koji prežive, biće izloženi teškoj patnji radijacije, bolesti i gladi. Kada se to desi, te eksplozije, uzrokovaće pojavu Dima – Dukhan. Znate da je Dukhan jedan od 10 velikih predznaka Sudnjeg dana. A čak se u Bibliji ti dani spominju kao ‘Dani apsolutne tame’. Pazite nešto, većina američkog naroda ovo ne poznaje. Oni su iskorišteni (kao ovce). Islam im je predstavljen kao zlo i prijetnja, i oni ga preziru iako nemaju pojma šta je Islam. Cionisti stoje iza toga. Oni su isplanirali 9/11 i taj teroristički čin pripisali nama muslimanima. Tako su zaveli i obmanuli narod Amerike (i ostalih) te su napali Afganistan, Irak, Pakistan, Libiju…

Morate izučavati njihove poteze da bi dokučili pravu istinu. U svojoj knjizi ‘Gog i Megog u modernom dobu’ sam detaljno objasnio cionističke podle poteze i planove. Po meni su Cionisti narodi Jedžudž i Medžudž (Gog & Megog). Oni žele da zavladaju svijetom i svaki njihov potez je usmjeren u tom pravcu. Oslobodili su Jeruzalem samo kako bi njihov Lažni Mesija mogao doći i zavladati svijetom iz Jeruzalema. Oni su bolesno ovisni za Svetom Zemljom. A Uzvišeni Bog je taj prostor nazvao Sveta Zemlja. Znači, oni negiraju Boga a ipak se bore za Svetu Zemlju. Jasno je da tu postoji neki dublji plan i cilj koji ne možete vidjeti dok ne počnete proučavati Gog i Megog (Cioniste). I jasno je da na čelu tog pokreta mora biti neko daleko superiorniji od običnog čovjeka. Obični čovjek ne može osmisliti tako ‘savršen’ plan kojim će uspjeti podčiniti sve vlade svijeta.

I na kraju, ostalo je vremena da objasnimo kako Islam gleda na kraj historije. Sličnog smo učenja i vjerovanja kao Židovi i kršćani. Međutim, razlika je u tome što su Židovi odbacili Isusa (as) i proglasili ga kopiletom. Iako su imali jasne dokaze da je on bio Allahov poslanik, oni su oholo porekli istinu, i odbacili su ga. Također, kršćani su napravili istu grešku. Jasno im je opisan dolazak posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda (as) ali su ga zanijekali. Okrenuli su leđa Objavi a prihvatili svoje ograničeno racionalno mišljenje pa su pali u zamku kojom su Iblis i Dedžal uništili sve ranije narode. Pored toga, otišli su još dalje, proglasili su Isusa bogom a Evu (Havvu) su proglasili krivcem za naše patnje, za protjerivanje iz Raja. I tu su pogriješili jer su podjednako krivi i Adam i Eva, a ne samo Eva. Zbog tog krivog vjerovanja, žena je hiljadama godina bila ponižavana i zlostavljana. Da ih Allah kazni za njihovo iskrivljavanje istine.

I mi vjerujemo kako su David (as) i Solomon (as) podigli Izrael. Kako je to bilo najmoćnije carstvo u tom periodu. Zlatno doba Izraela i Židova. Vjerujemo kako je Solomon (as) podigao Hram – Mesdžid u Jeruzalemu odakle je vladao svijetom. Znamo da je Uzvišeni Bog njemu dao vlast kakvu niko nikada nije imao. To nama sve Kur’an spominje i potvrđuje. Također, u hadisima se to jasno navodi. Znate kada je Poslaniku, a.s., došao Iblis da ga ometa u noćnom namazu? Tada ga je Poslanik, a.s., uhvatio i poželio da sveže za jedan stub džamije kako bi ga sutra svi vidjeli, ali se sjetio dove Sulejmana (as) i odustao je od toga. Nije želio da uzurpira vlast koju je Allah dao Solomonu (as).

I mi vjerujemo kako se bliži kraj historije, i vjerujemo da će taj kraj ‘otpočeti’ u Izraelu, i vjerujemo kako će Allah poslati Mesiju koji će obnoviti čistu vjeru a iskorijeniti zlo sa Zemlje. Vidite čuda, i muslimani i kršćani i židovi vjeruju u to – a CNN ništa o tome ne govori. Cionisti drže medije i njima ne odgovara da se takva istina širi. Njima odgovara da se laže na sve one koji istinu šire. Ljudi ne bi imali potrebu ratovati da znaju istinu. Svi čekamo istog Mesiju a ratujemo? Nema smisla. Ali ima smisla kada držiš medije u šaci i neprestano lažeš kako muslimani mrze Židove, kako mrze kršćane, kako su svi opasani eksplozivom i raznose se u masi, kako zlostavljamo žene isl. Eh, kada to stalno plasiraš u javnost, dobijemo ovo što sad gledamo. Svi na Islam gledaju s prezirom i zgražavanjem.

I mi vjerujemo kao kršćani da je Isus (as) bio već na Zemlji i da će opet doći pred kraj historije. Međutim, kršćani vjeruju kako su Židovi ubili Isusa pa je on uskrsao na nebo sjedinivši se s Bogom. E tu se ne slažemo. Kur’an jasno govori o tom događaju. I mi vjerujemo kako je Isus uskrsao (uzdignut na nebo) ali Allah ga je uzdigao prije onih događaja koji su se desili. Prema islamskom učenju, Allah je zamijenio likove Isusa i Jude, te su Rimljani uhvatili i ubili Judu, a ne Isusa. Juda je bio jedan od apostola koji je, zarad male ovodunjalučke blagodati, predao Isusa Rimljanima, tj. rekao im je gdje se krije Isus s apostolima. To se može saznati samo iz Kur’ana. Kao što možete saznati još na stotine čuda koje samo Kur’an nudi. Kur’an je prije 1400 godina jedini rekao gdje se ugušio faraon koji je poveo vojsku na Musa (as). I zamislite, taj faraon je pronađen i podvrgnut ispitivanju. Ustanovilo se da se ugušio u morskoj vodi, još mu soli u plućima ima. Naučnik koji je vodio to istraživanje je nakon toga primio Islam. Radi se o dr. Maurice Bucaile, francuskom liječniku i arheologu koji je bio na čelu istraživačkog tima koji je utvrdio činjenice o smrti faraona. Kada su mu kasnije rekli da je to spomenuto u Kur’anu – on se zadivio i primio Islam.

‘I zbog riječi njihovih: "Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!" A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali. A sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar’. (4:157) Znači, Allah je Isusa uzdigao i spasio. Ali gdje? U Raju nije sigurno! Nakon što je Allah stvorio i uredio Zemlju, On je svoju volju usmjerio ka nebesima i uredio ih kao 7 NEBESA. ‘On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna’. (2:29) Znači, nakon što je uredio naš materijalni svijet, Allah je uredio SEDAM NEBESA. To je sedam različitih prostora i vremena. Čak i današnja nauka potvrđuje da postoje ‘paralelni svemiri’ s različitim vremenom i prostorom od našeg.

Mi svake godine obilježavamo Isra i Miradž, tj. putovanje Poslanika (as) kroz različite prostore i vremena, put kroz SEDAM NEBESA. Zato mi vjerujemo kako je Isa (as) na jednom od tih nebesa i kako će ga Allah vratiti ponovo na Zemlju da završi svoju misiju. Po mom mišljenju to će se desiti u narednih 25-35 godina, a mnogi govore da će to biti ranije. Islam jedini nudi objašnjenje kako da se prežive teški dani ‘kraja historije’ i kako da se dočeka Isa (as) i Mehdi. Samo vam Islam može objasniti ove čudne događaje koje gledate svojim očima. Ali, morate koristiti ispravnu metodologiju tumačenja, onu s unutrašnjom spoznajom. Vanjske oči ne mogu dokučiti te kur’anske poruke. Morate gledati i ‘unutrašnjim’ i ‘vanjskim’ očima kako bi dokučili poruke.

Allah je stvorio ‘biće’ koje će oponašati Pravog Mesiju – Isa (as). To ‘biće’ je nazvano Lažni Mesija ili El-Mesihud-Dedžal. To ‘biće’ će ‘osloboditi’ Izrael, vratiti Židove u Izrael, uspostaviti sistem u kojem će Izrael biti najmoćnija država svijeta kojoj će se svi pokoriti. Pa, zar to sve nije već odradio? Još samo treba javno da se obznani i da zavlada iz Jeruzalema. Još malo treba da se i to desi. Kako ovo niko od naše uleme ne vidi? Skoro je sve odrađeno da se Dedžal javno obznani – a naša ulema spava. Vidite da Izrael nije ‘oslobođen’ za sve. Samo su Židovi slobodni a muslimani su ROBLJE. Izrael je uspostavljen još 1948. godine, Židovi se vraćaju u Izrael, i oni (Cionisti) kontrolišu najjaču vojnu silu (Ameriku), a uskoro će uzrokovati raspad američke ekonomije i titula ‘super sile’ će preći na Izrael. Oni će za kratko vrijeme biti najdominantnija sila na svijetu. Kako god je Pax Americana preuzela tu titulu od Pax Britannica, tako će isto i Pax Judaica preuzeti tu titulu od Pax Americana.

Sve to pravi vjernici moraju shvatiti kao Allahovo iskušenje. Nisu oni gospodari, Allah je Gospodar nebesa i zemlje, ali je njih stvorio kako bi bili iskušenje da se javno pokaže ko je vjernik a ko nije. Lako je biti vjernik jedan dan ili jednu godinu, ali pravi vjernik treba da cijeli svoj život posveti Allahu. Oni koji pokleknu i padnu na tom ispitu iskušenja, i priključe se Dedžalovoj vojsci koja će slijediti laž a odbacivati Istinu, čeka teška kazna zato što su više željeli kratkotrajne užitke a prezirali vječnost. Ja sam dugo izučavao ‘Ilmu-ahiruz-zeman’ (Islamska eshatologija) i zaključio sam da je to sve veliko iskušenje koje će ‘prosijati’ čovječanstvo i jasno pokazati ko je vjernik a ko nije. Danas imamo samo 2 opcije:

  1. Slijediti iskreno Allahovu Knjigu i Njegovog Poslanika Muhammeda (as)
  2. Biti dio Dedžalove vojske koja će na ahiretu vječno patiti

Dedžal će koristiti obmane da zavodi narod. Jedna od njegovih obmana je i papirni novac. O ovome mogu govoriti jer sam studirao Međunarodnu ekonomiju na dva Univerziteta. U svojoj knjizi ‘Islamski zlatni i srebreni novac’ sam to detaljno objasnio, a ovdje ću ukratko nešto reći o tome. Allah nas je u Kur’anu obavijestio šta je PRAVI NOVAC. To su zlatni dinar i srebreni dirhem. Također, Poslanik (as) nam je kroz Sunnet pokazao da su zlatni i srebreni novac kojim se trebamo služiti. A, ako se desi nestašica zlata i srebra, onda možemo koristiti i mijenjati: zlato za zlato, srebro za srebro, pšenicu za pšenicu, ječam za ječam, hurme za hurme, so za so. Znači, u osnovi razmjene je ISTO za ISTO, i novac može da bude namirnica (resursi) koja ima unutrašnju vrijednost, vrijednost koja traje, i koje ima dovoljno na tržištu. To je sunnet – novac.

Vidite, ove nabrojane kategorije, svih šest kategorija, posjeduje unutrašnju vrijednost koju im je Allah dao od početka stvaranja. Znači, Allah je ‘El-Halik’ (Stvoritelj). Allah je ‘Fatir’ (Stvoritelj iz ničega). Allah je ‘Bedius-semavati vel-erd’ (Stvoritelj svega iz ničega). Samo je Allah taj koji nečemu može dati vrijednost. Danas banke izmišljaju zakone kojima daju vrijednost običnom papiru. Pošto taj papir nema unutrašnju vrijednost, on je sklon manipulaciji, jedan dan ima jednu vrijednost – drugi dan drugu vrijednost. To je Dedžalov sistem obmane i laži kojom je pokorio planetu. Sve do pojave Zapadne civilizacije, sunnet-novac je bio korišten svugdje, ali tim sunnet-novcem se nije moglo manipulisati, pa je Zapadna civilizacija izmislila papirni-novac kojim je ‘ogulila’ i porobila mase.

Kada malo bolje istražite međunarodnu ekonomiju, uočit ćete da su oni planski povukli svo zlato i srebro s tržišta a nama ponudili papirni-novac, a evo sad nam nude još veće zlo, elektronski-novac. I jedno i drugo je bezvrijedno zlo kojim se manipuliše masama. Naravno, većina alima (isl.učenjaka) ovo vidi, ali su i oni postali ovisni o tom papirnom novcu, pa ‘mudro’ šute. Oni pošteni alimi ovo ne znaju jer ovoga nema u starim knjigama fikha (isl.prava). Nesposobni su da daju fetve o tome kada ništa ne znaju. I danas čitaju fikhske propise stare 1000 godina. Ako neko misli da griješim – slobodno me ispravite. Istražite nastanak MMF-a i Bretton Woods Sporazum i sve će vam biti jasnije.

Šta su oni uradili? Pa uzeli su komad papira, naslikali sliku, ispisali neki broj i rekli: ‘Abrakadabra’, i eto ti novca. Tako su oni ‘stvorili’ vrijednost nečemu što je bezvrijedno. A znamo da samo Allah stvara i daje vrijednost. Vidite kako Dedžal oponaša Allaha. Poslanik (as) nas je upozorio da će se Dedžal predstavljati kao Bog. Pa zar ovo nije upravo to? Umjesto da slijedimo odredbe Uzvišenog Allaha, mi slijedimo odredbe Dedžala. Mi znamo da je samo Allah ‘El-Hakim’ (Zakonodavac) a ne poštujemo to, nego poštujemo državu koja kaže da nije Allah Zakonodavac, nego je država zakonodavac. Tako danas imamo pojavu da je homoseksualnost halal. A što je najgore, i ‘vjernici’ to podržavaju glasajući za državu koja gazi Allahove propise a izmišlja neke nove propise suprotne Allahovim propisima. Subhan-Allah!

Zato je Poslanik (as) preporučio vjernicima koji će dočekati ‘kraj historije’ da bježe u visoke planine kako bi sačuvali svoju vjeru. Jer, bolje je biti i čoban nego biti dio sistema koji je ohalalio svaki haram. Mnoga ulema o ovome neće da govori. Ali, ja tu ne mogu ništa. Neću se tući s njima. Kako nešto može biti novac kada nikakve vrijednosti nema? Vidite sad ovaj elektronski novac, nikakve vrijednosti on nema, nit ga vidiš nit ga osjetiš. Proizvode ga koliko hoće i kada hoće. Samo tipkaš po tastaturi i eto ti novca. Prebaci ga za sekundu u London pa iz Londona za sekundu u Ameriku. To nije novac! Nikakvu to vrijednost nema. Ulema koja to smatra halalom griješi, ali neću se ja tući s njima. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Samo neka se pripreme sutra za kaznu što su podržavali Dedžalov bezbožni sistem.

Znači, naša historija će završiti velikim sukobom Istine i laži. Na jednoj strani biće Isa (as) i Mehdi, a na drugoj Dedžal sa svojom vojskom Goga i Megoga (Cionistima i onima koji ih podržavaju). Težak će to period biti. Ni ashabi nisu takvo iskušenje imali. Najveće iskušenje koje je ikada pogodilo ljudski rod. A za takvo teško i tegobno vrijeme nam treba najbolja ulema koja bi nas vodila Pravim putem. Ali malo je PRAVE ULEME koja može odgovoriti ovom vremenu. Zato je Poslanik (as) rekao da će u ahiruz-zemanu najgora bagra biti pokvarena ulema. Istinu će znati ali je neće širiti. To je samo jedna od stotina OBMANA kojima nas Dedžal pritišće.

Jedini način da se odupremo tom zlu je povlačenje u ‘zabačena’ sela. Dedžal će najmanje uticaja imati na sela. Možda je teško, ali bolje vam je da sebe i familiju odgojite u Islamu nego da imate kuće s bazenom koje ste nabavili kamatom. ‘I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti; to je u Knjizi zapisano’. (17:58) Ja razumijem iz ovog ajeta da će Allah uništiti svaki grad zbog grijeha. A to će se desiti kada otpočne sukob Goga i Megoga. Upotrijebiće se nuklearno oružje i krvavi sukobi će zbrisati većinu populacije. A zamislite ovo, Poslanik (as) je rekao da će se tada ratovati na konjima i sa sabljama. Zar vam to ne kaže da će sukob Goga i Megoga biti nuklearnim oružjem koje će uništiti cijelu planetu i zbog kojeg se neće moći koristiti ni mašine ni elektronika?! Sve će se vratiti u ‘kameno doba’ zbog tog sukoba. Tegobna će to vremena biti.

Također, Poslanik (as) je rekao da će krenuti islamska vojska iz Horosana i da će oni osloboditi Jeruzalem. U tom hadisu se kaže da će Židovi bježati i skrivati se od te vojske. Tada će kamenje govoriti: ‘O muslime, evo jednog Židova iza mene, dođi i ubij ga’. Ovaj hadis je u Buhariji a naša ulema ga ne smije citirati. Zašto? Ovo vam sve govorim, a pogotovo omladini, da se trude i žive u Islamu. Uskoro će to vrijeme doći i naša omladina će teški teret nositi. Ne bojte se i ne očajavajte. Allah je na strani ISTINE i ništa se ne može desiti osim onoga što je Allah odredio da se desi. Spremite se za to tegobno vrijeme, čvrsto se držite Kur’ana i Sunneta, i neće vam naštetiti Dedžalova obmana. A oni koji okrenu leđa Istini, njih čeka vječna kazna. Molimo Allaha da nas pomogne na putu Istine. Amin.

 
O stranici dedzal.info