Izlazak Sunca sa Zapada - Imran Hosein

Izlazak SuncaAllahov Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., rekao je da će "izlazak Sunca sa zapada" biti jedan od "Znakova Posljednjeg Dana". Taj "Znak" posjeduje brojna pitanja kao što su:

1. Da li će "Sunce" koje će jednog dana izaći sa zapada biti isto ono Sunce koje svakodnevno izlazi sa istoka, ili će to biti neko drugo Sunce?

2. Da li će Sunce doslovice izaći sa zapada jednog dana ili se tu radi o vjerskom simbolizmu kojeg je potrebno protumačiti tj da li će poimanje Sunca kako izlazi sa zapada činiti optičku varku?
3. Može li "Znak" izlaska Sunca sa zapada imati više od jednog tumačenja od kojih su svi tačni? Naprimjer, može li se objasniti simbolički poput lažnog izlaska sa zapada, kao što to upućuje autor ovog djela, podjednako kao i stvarni izlazak sa zapada koji će se desiti u doba kada se ovaj materijalni univerzum bude preobražavao u gajr el-erd ili drugu zemlju (Kur`an, 14:48)?

Žurno odbacujemo bilo koje tumačenje tog predskazanja koje zahtijeva prihvatanje "Sunca" različitog od "Sunca" koje se opisuje u Kur`anu. Takvo bi tumačenje izazvalo obmanu. Iz istog tog razloga odbacujemo teoriju optičke iluzije kao mogućeg ispunjenja tog predskazanja.

Kur`an je objavio da "Sunce" izlazi sa istoka (Kur`an, 2:258) i to se svakodnevno potvrđuje vizualnim promatranjem čak i odavde na mom rodnom karipskom otoku Trinidad gdje pišem ovo djelo. "Sunce" na koje se misli jeste naravno ono Sunce koje svakodnevno gledamo na nebu. Kur`an je također objavio (Kur`an, 30:30) da se Allahovo stvaranje ne mijenja, a što implicira da "Sunce" uvijek mora izlaziti sa istoka i nikada doslovno ne može izaći sa zapada.

Ibrahim, a.s., prepirao se s kraljem o obožavanju Jednog Boga i izazvao ga je riječima: "Allah (moj Bog) čini da Sunce izlazi sa istoka, pa učini ti da grane (izađe) sa zapada!" Taj kur`anski ajet u cijelost glasi:

"Zar nisi čuo za onoga (kralja) koji se s Ibrahimom o njegovom Gospodaru prepirao, onda kad mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: `Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje`, - on (kralj) odgovori: `Ja dajem život i smrt!` - `Allah čini da Sunce izlazi sa istoka` - reče Ibrahim - `pa učini ti da grane sa zapada!` I nevjernik se zbuni. -- A Allah silnicima neće ukazati na pravi put." (Kur`an, 2:258)

Usprkos tom jasnom pojašnjenju iz Kur`ana da:


1. Allah čini da Sunce izlazi sa istoka; i

2. Allahovo se stvaranje ne mijenja,

postoji hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., sa izjavom koja je opće tumačena da će "Sunce" (tj. to na što se Kur`an odnosi kao "Sunce") jednog dana doslovno izaći sa zapada, i općeprihvaćeno mišljenje je da se taj izlazak Sunca sa zapada koji se spominje u hadisu biti isti onaj izlazak koji će biti jedan od "Znakova Posljednjeg ÄŒasa" kojeg je predskazao Allahov Poslanik, s.a.v.s.

Ebu Zer, r.a., prenosi: "Ušao sam u mesdžid dok je Allahov Poslanik u njemu sjedio. Kada je Sunce zašlo, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: `O Ebu Zer, znaš li ti gdje ono (Sunce) ide?` Odgovorio sam: `Allah i Njegov Poslanik znaju najbolje.` On, s.a.v.s., rekao je: `Ono odlazi i traži dozvolu za sedždu, i ona mu se dopušta, a (jednog dana) ono će, kada mu se naredi da se vrati tamo odkle je došlo, izaći sa zapada.` Nakon toga, Allahov Poslanik, s.a.v.s, proučio je: `I Sunce se kreće do svoje određene granice,` (Kur`an, 36:38) onako kako je prenio Abdulah." (Sahih, Buhari)

Naš prvi metodološki odgovor na navedeno jeste prepoznati barem pojavu sukoba, ako ne stvarni sukob, između Kur`ana i doslovnog tumačenja hadisa koji se odnosi na to da će se izlazak Sunca na zapadu desiti prije povratka Isaa, a.s., podjednako kao što ćemo odgovoriti na taj sukob čvrsto se držeći Kur`ana dajući mu prednost nad mogućim pogrešnim tumačenjima hadisa. Ta metodologija, koju je uobličio islamski učenjak mevlana dr Ensari, ističe da je "funkcija Kur`ana da presuđuje hadisima, a ne obratno".

Mi prihvatamo da se izlazak Sunca na zapadu može javiti u bilo koje doba na koncu ovog svijeta pošto je Allah Najuzvišeniji potvrdio da će se tebdil ili promjena na nebesima (arb. semavat) i Zemlji desiti u to vrijeme.2 Međutim, doslovan izlazak Sunca na zapadu koje se dešava u doba kraja svijeta ne bi imalo nikakve važnosti, kao događaj koji je smješten u povratku Isaa, a.s. Dakle, takav mogući doslovni izlazak Sunca na zapadu ne može funkcionisati kao jedan od deset glavnih Znakova Posljednjeg ÄŒasa. Kao drugo, takav doslovan izlazak Sunca na zapadu bio bi moguć samo u doba tebdila ili izmjene semavat (nebesa) i Zemlje koji su već spomenuti, i nikako se ne može prije tog događaja zbog izjave u Kur`anu da se Allahovo stvaranje ne mijenja!


Na osnovu iznesenog smatramo da je Znak "izlaska Sunca sa zapada" alegoričan u naravi i ustrajavamo na stanovištu da se tako treba i tumačiti. Smatramo da je pojava i pobjeda savremene Zapadne sekularne civilizacije sa njenom naučnom i tehnološkom revolucijom i njenoj uvijek rastućoj premoći nad cijelim svijetom to što označava (simbolizira) taj (lažni) izlazak Sunca sa zapada koji je jedan od "Znakova Posljednjeg ÄŒasa". A Allah zna najbolje!

Ako postoji alegorija u "izlasku Sunca sa zapada", iz toga proitječe da ostali "Znakovi Posljednjeg ÄŒasa", također mogu biti alegorički. Stoga, potrebna nam je metodologija pomoću koje ćemo tumačiti takvu alegoriju u Kur`anu i hadisu.

Ovo je citat iz knjige Islamski pogled na Gog i Magog u modernom svijetu

 
O stranici dedzal.info